Απάντηση του ΠΑΟΔΑΠ στην Ένωση Συλλόγων Γονέων για το σινέ-σχολείο

Απάντηση της Διοικήσεως του ΠΑΟΔΑΠ στην ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων, για την λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου

Με  θλίψη και απογοήτευση, αναγνώσαμε την ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής, η οποία δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» και στην οποία ήδη έχουμε απαντήσει, με αντίστοιχο Δελτίο Τύπου.

Είναι απόλυτα κατανοητό, ότι οι Σύλλογοι Γονέων δικαιούνται να εκφέρουν άποψη και να κρίνουν αποφάσεις της Διοίκησης για θέματα που αφορούν στα Σχολεία της Πόλης. Όπως έκανε και ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Γυμνασίου, ο οποίος προ καιρού, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε κάποιες ανησυχίες του για το ίδιο θέμα. Η οποία ανακοίνωση εκινείτο σε ήπιο και απόλυτα αποδεκτό ύφος. Να σημειωθεί, ότι το Δ.Σ. του εν λόγω Συλλόγου είχε ενημερωθεί σε συνεδρίασή του (με κοινή πρωτοβουλία),  από Μέλος της Διοικήσεως του ΠΑΟΔΑΠ, για τις προθέσεις και τις δυνατότητες του Οργανισμού. Μάλιστα, διάφορες προτάσεις του Συλλόγου ελήφθησαν υπ΄όψιν από την Διοίκηση και ενσωματώθηκαν στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων όμως , εξέδωσε ανακοίνωση  σε ιταμό ύφος  έχοντας, προφανέστατα, ελλιπή ή εσφαλμένη γνώση επί του θέματος, αφού δεν φρόντισε προηγουμένως να  ζητήσει ενημέρωση από τον ΠΑΟΔΑΠ (τακτική την οποία η ίδια έχει κατ΄ επανάληψη καυτηριάσει) . Η Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ δεν έχει καμμία πρόθεση αντιπαράθεσης με την Ένωση Γονέων αλλά  δεν μπορεί να αφήσει αναπάντητες κατηγορίες που δεν ευσταθούν, αφού μάλιστα δεν είναι η Διοίκηση που  «ήρξατο χειρών αδίκων». Πέραν των απαντήσεων που έχουν δοθεί με το Δελτίο Τύπου του ΠΑΟΔΑΠ σε θέματα που είναι κοινά στις δύο ανακοινώσεις («ΝΙΚΗΣ» και Ένωσης Γονέων), η Διοίκηση ανακοινώνει και τα παρακάτω:

1.Κατ΄αρχάς, το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ δεν αποφάσισε την παραχώρηση χώρου σε Ανάδοχο ιδιώτη επιχειρηματία αλλά ομόφωνα (και η αντιπολίτευση) την παραχώρηση δικαιώματος λειτουργίας. Το ομόφωνο της απόφασης, θα έπρεπε να καταστήσει σαφές στην Ένωση Γονέων, ότι αυτός ήταν ο μόνος δυνατός τρόπος, για να λειτουργήσει ο Κινηματογράφος. Επί πλέον, στις δύο αυτές συνεδριάσεις παρίσταντο 11 και 8 Μέλη του (συνεπώς υπήρχε απαρτία) και όχι 9 και 5 αντίστοιχα που αναφέρει η Ένωση Γονέων, με σκωπτικό μάλιστα ύφος, έχοντας όπως φαίνεται πλήρη άγνοια του τρόπου λειτουργίας των ΝΠΔΔ.

2.Ορισμένοι ιδιωτικοί κινηματογράφοι έχουν εισιτήριο από 7 Ευρώ  (μόνον ορισμένες μη «εμπορικές» ημέρες της εβδομάδος) και αρκετοί Δημοτικοί έχουν και μεγαλύτερο. Ενδεικτικά ο Δημοτικός Κινηματογράφος Παπάγου έχει εισιτήριο 8 Ευρώ.

3.Ο ιδιώτης Ανάδοχος δεν πληρώνει ενοίκιο, αφού δεν ενοικιάζει χώρο αλλά δίδει αντάλλαγμα για την παραχώρηση δικαιώματος λειτουργίας. Από δε τους όρους της συμβάσεως (στους οποίους αναφέρεται η Ένωση στην ανακοίνωσή της) προκύπτει ότι ο Ανάδοχος θα καταβάλει και 1000 Ευρώ για το νερό και το ρεύμα που θα καταναλωθεί.

4.Οι επισκευές που αναλαμβάνει ο ΠΑΟΔΑΠ, δεν αφορούν σε ζημιές που προκλήθηκαν από την λειτουργία του Κινηματογράφου (αφού δεν έχει λειτουργήσει ακόμη) ούτε αποτελεί συμβατική του υποχρέωση. Αφορούν σε καλλωπισμό του χώρου του σχολείου (βαφές) υπό μορφήν ανταπόδοσης στο σχολείο και σε επισκευή της οθόνης λόγω ζημιών που έχει υποστεί. Είναι όμως συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου, να επισκευάσει με δαπάνη του οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την λειτουργία του Κινηματογράφου.

5.Το πρόγραμμα του Kινηματογράφου (πλέον της αναρτήσεως του στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και της αποστολής του στον Τύπο) τυπώνεται σε φυλλάδια και μοιράζεται. Σε ανταπόδοση της δυνατότητος του εκδότη του να προσθέτει σ΄αυτό διαφημίσεις, ο Δήμος έχει λάβει δωρεάν 600 καρέκλες και 100 τραπέζια, που χρησιμοποιούνται στον Κινηματογράφο.

6.Στον χώρο δεν λειτουργούν δύο «επιχειρήσεις» του Δήμου (Κινηματογράφος και κυλικείο). Ο Κινηματογράφος και το κυλικείο λειτουργούν αναπόσπαστα.

7.Αν ληφθεί υπ΄όψιν η φετινή μείωση της τιμής του εισιτηρίου και με πρόβλεψη την έκδοση αντίστοιχου με πέρυσι αριθμού εισιτηρίων, η μείωση των συνολικών εισπράξεων υπολογίζεται σε 12.000 Ευρώ περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος των οποίων, εάν δεν υπήρχε η μείωση, θα κατέληγε στο Ταμείο του ΠΑΟΔΑΠ. Η Διοίκηση όμως προτίμησε να εισπράξει λιγότερα ο Οργανισμός και να ελαφρύνει τους  Δημότες με φθηνότερο εισιτήριο. Αυτό ως απάντηση στον ατυχέστατο, αν μη τι άλλο, χαρακτηρισμό το Δήμου ως «επαίτη».

Τέλος, όσον αφορά στα περί δήθεν «δικαιολογιών» για την μη δυνατότητα προσλήψεων από τον ΠΑΟΔΑΠ κ.λ.π, θα παρακαλέσουμε θερμά την Ένωση, αφού διαβάσει την σχετική νομοθεσία, να προτείνει εναλλακτικές λύσεις και όχι να ασκεί απλά γενικόλογη, αφοριστική, μηδενιστική και αρνητική κριτική, χωρίς προτάσεις. Καθ΄όσον τέτοιου είδους κριτική, θα μπορούσε να οδηγήσει  στο συμπέρασμα ότι η Ένωση Γονέων δεν επιθυμεί πραγματικά την λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου και ωθείται από καθαρά αντιπολιτευτική διάθεση (για τους δικούς της λόγους), η οποία δεν συνάδει με τους πραγματικούς σκοπούς για τους οποίους αυτή υφίσταται. Εάν είναι έτσι, οφείλει να το πει δημοσίως, για να ενημερωθούν και οι Δημότες.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΟΔΑΠ

13/6/2012