Ενημέρωση δημάρχου Αγ. Παρασκευής για την εξέλιξη της ανάπλασης της Αγ. Ιωάννου & της ανέγερσης του δημαρχείου

Σε συνέχεια προγενέστερων σχετικών Δελτίων Τύπου του Δήμου Αγίας Παρασκευής όπου έχουν παρατεθεί και αναλυθεί λεπτομερώς οι παράμετροι των παραπάνω αναφερομένων πολύ σημαντικών «έργων πνοής» , ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς επιθυμεί να διαβεβαιώσει τους πολίτες ότι με απόλυτη συνέπεια στις προεκλογικές δεσμεύσεις και προσήλωση στο όραμα της Δημοτικής Αρχής για μια ανθρώπινη και λειτουργική πόλη που θα αξίζει στους κατοίκους της , τα έργα προχωρούν με σταθερά, μελετημένα και προσεκτικά βήματα, παρακάμπτοντας εμπόδια και «αγκυλώσεις» του παρελθόντος και να τους ενημερώσει για την πορεία και εξέλιξή τους.

1) Όσον αφορά στο «πολύπαθο» και ιδιαιτέρως κομβικό έργο για την πόλη της Αγίας Παρασκευής -την ανάπλαση της οδού Αγίου Ιωάννου:

Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα έργο που με την ολοκλήρωσή του θα αναβαθμίσει την αισθητική της πόλης και θα βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή ποιότητα ζωής των δημοτών-κατοίκων και επισκεπτών της.
Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς έχει και με σχετική ανακοίνωσή του ζητήσει από την Αντιπολίτευση να σταθεί στο «ύψος των περιστάσεων» και αναλογιζόμενη την αγωνία των πολιτών για την ολοκλήρωσή του έργου να συστρατευθεί με τη Δημοτική Αρχή και να μην ορθώνει εμπόδια που οδηγούν σε περαιτέρω καθυστερήσεις.

Κατά τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 27/6/2012,εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Γ΄ στάδιο της μελέτης του έργου «Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης».
Βρισκόμαστε στη τελική φάση των εγκρίσεων για τη δημοπράτηση του έργου και συγκεκριμένα στο στάδιο έγκρισης των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.
Σε αυτό το στάδιο προμετρήθηκαν όλες οι εργασίες και συντάχθηκε ο προϋπολογισμός του έργου.

2) Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου προς όφελος των πολιτών και συγκεκριμένα ενός οικοπέδου που αποκτήθηκε από τον Δήμο το 1964 προκειμένου να φιλοξενήσει το Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής:

Κατά τη διάρκεια της ίδιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε, επίσης κατά πλειοψηφία, η “Oριστική μελέτη (2ο στάδιο) Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η/Μ/ Εγκαταστάσεων Μελέτης για την ανέγερση του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγ. Παρασκευής”.

Την λήψη της απόφασης θα ακολουθήσει η έγκριση του 3ου σταδίου το οποίο θα περιλαμβάνει τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής ώστε να προσδιοριστούν τα υλικά, οι ποσότητες των εργασιών και ο προκύπτων προϋπολογισμός και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης του έργου.
Ταυτόχρονα συνεχίζεται η διαδικασία της έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτηρίου.
Στις προθέσεις του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά και της Δημοτικής Αρχής είναι να αρχίσει η κατασκευή του Δημαρχείου στα τέλη του έτους 2013,κάνοντας ένα όραμα για την πόλη πραγματικότητα.
Σημειώνεται ότι οι εκροές από ενοικιάσεις Δημοτικών χώρων (Δημαρχείο, ΚΕΠ, Κοινωνικές Υπηρεσίες κ. λ. π ) είναι πολύ υψηλές-ανέρχονται στις 65.000 ευρώ περίπου το μήνα!- και είναι αυτονόητο ότι με την ολοκλήρωση του Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής και την στέγαση των ανωτέρω υπηρεσιών σε αυτό, το αντίστοιχο ποσό που θα εξοικονομηθεί θα αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών, ενισχύοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό κοινωνικών παροχών του Δήμου μας.
Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πολίτες και θα τους ενημερώνει με σαφήνεια και διαφάνεια για όλα τα στάδια εξέλιξης των δύο έργων που αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα και δέσμευση τιμής για τη Δημοτική Αρχή.