Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένα (video) την εκδήλωση στην Δημοτική Βιβλιοθήκη στις 26/7/2012