Βρεφονηπιακός σταθμός Πευκακίων: σύντομα η υλοποίηση ενός μεγάλου έργου

Όπως φαίνεται ο Δήμος άρχισε να τρέχει στις υλοποιήσεις των μεγάλων έργων που είχε εξαγγείλει. Σύμφωνα με νεώτερες εξελίξεις στην οικονομική επιτροπή την Τρίτη 7/8/12 θα τεθούν προς έγκριση οι όροι δημοπράτησης του Βρεφονηπιακού σταθμού στα Πευκάκια στην οδό Αισώπου.

Στη συνέχεια εως τις 12/9/12 θα γίνει ο διαγωνισμός για να υπάρξει ανάδοχος.

Είναι ο πρώτος Βρεφονηπιακός σταθμός στο Δήμο Αγίας Παρασκευής που γίνεται με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ και το κόστος κατασκευής είναι 3.380.000€.

Θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο περίπου 2000τ.μ. και θα περιλαμβάνει 1000τ.μ. χώρων κύριας χρήσης και 600τ.μ. υπόγειους και βοηθητικούς χώρους.