Η αλήθεια για το κόστος συμμετοχής της αποστολής στην Κύπρο

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΙΕΡΟΚΗΠΙΑ 2012»

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει ότι το συνολικό κόστος της συμμετοχής τετραμελούς αποστολής του Δήμου μας στη πολιτιστική εκδήλωση «Ιεροκήπια 2012», στο χρονικό διάστημα από 13 έως 16 Σεπτεμβρίου 2012, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αδελφοποίησης Δήμου Αγίας Παρασκευής& Δήμου Γεροσκήπου-Κύπρου είναι , σύμφωνα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 950 ευρώ.
Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς των μελών και την αγορά συμβολικού δώρου προς το Δήμο Γεροσκήπου.
Τα υπόλοιπα έξοδα(διαμονή, διατροφή κ. λ. π)καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το Δήμο Γεροσκήπου.
Τονίζεται επίσης ότι την τετραμελή αποστολή του Δήμου μας απαρτίζουν δύο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και δύο απλοί συμπολίτες μας που συμμετέχουν στην Επιτροπή Αδελφοποίησης.
Θεωρούμε ότι οι πολίτες δικαιούνται να ενημερώνονται με αξιόπιστο, ειλικρινή και υπεύθυνο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγονται σκόπιμες η μη παρανοήσεις και ανακρίβειες.

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Γραφείο Τύπου

Ημ/νία Δημ/σης: 14/09/2012