Στοιχεία που καθιστούν παράνομη την κεραία κινητής τηλεφωνίας στην Αγίας Τριάδος 68 & Παρνασσού

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που εκπέμπεται από τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Πολλές κινητοποιήσεις έχουν γίνει και στην πόλη μας για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ιδίως αυτές που είναι παράνομα ανεγερμένες.

Μπορεί το κινητό τηλέφωνο να μας έχει γίνει εξάρτηση και να το θεωρούμε απαραίτητο μέσο επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή μας, ΟΜΩΣ προέχει η δημόσια υγεία και η υγεία των παιδιών μας.

Προς ενημέρωσή σας για τη νόμιμη εγκατάσταση & λειτουργία μιας τέτοιας κεραίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν.4070/2012 τα κάτωθι:

  1. Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
  2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.
  3. Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
  4. Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών.
  5. Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η αρμοδιότητα της οποίας αφορά τη σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων.
  6. Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

Κατόπιν αυτών, ερχόμαστε στην κεραία που βρίσκεται στις οδούς Αγίας Τριάδος 68 & Παρνασσού στην Αγία Παρασκευή για την οποία έχουμε στη διάθεσή μας αποφάσεις από την ΕΕΤΤ και την Υπηρεσία Δόμησης – Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών που την καθιστούν παράνομη.

α) Συγκεκριμένα στις 30/5/2012 από το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών τοιχοκολλείται στο εν λόγω κτίριο Έκθεση Αυτοψίας που αναφέρει:

ζητώντας να κατεδαφιστεί και επιβάλλοντας πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης στους υπόχρεους.

β) Επίσης έγγραφο από την ΕΕΤΤ στις 14/6/2012 αναφέρει ότι ενώ η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας είχε πάρει άδεια από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών για παροχή υπηρεσιών στο φάσμα GSM, σε αυτοψία που έγινε στις 20/3/12 μετρήθηκαν εκπομπές σε συχνότητες του φάσματος GSM, DCS και UMTS. Δεδομένου ότι η άδεια της εταιρείας δεν καλύπτει τις συχνότητες του φάσματος DCS και UMTS, η ΕΕΤΤ έχει κινήσει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες.

Έχοντας λοιπόν αυτά τα έγραφα και έναν σύλλογο, αυτόν των Πευκακίων, που φωνάζει και κινητοποιείται διαρκώς για το συγκεκριμένο θέμα, μας γεννάται η απορία:

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΤΑΙ Η ΚΕΡΑΙΑ;

Τι περιμένουμε να βγεί παράνομη και στις υπόλοιπες προϋποθέσεις ή να της δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να καταστεί νόμιμη;

Και στη διάρκεια αυτών δεν έχει σημασία αν κινδυνεύει η υγεία των περιοίκων.

Ακολούθως δημοσιεύουμε τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα, έναν κατάλογο των κεραιών που υπάρχουν στην Αγία Παρασκευή (με επιφύλαξη ότι μπορεί να έχουν γίνει τροποποιήσεις) και ορισμένες φωτογραφίες από τα είδη κεραιών κινητής τηλεφωνίας για να γνωρίζουμε γιατί ακριβώς μιλάμε και τι ψάχνουμε.