Επείγουσα σύγκλιση συμβουλίου για την εφορία ζητά η “ΝΙΚΗ”

Σήμερα 4/10 υποβάλλαμε αίτηση στο Δήμο για έκτακτη κατεπείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :

΄΄Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους τρόπους αντίδρασης του Δήμου Αγ. Παρασκευής στην κατάργηση – μεταστέγαση της Εφορίας Αγ. Παρασκευής΄΄.

Ταυτόχρονα ζητήσαμε να κληθεί στην συνεδρίαση ο Διευθυντής της Εφορίας.

 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

                                                                   Γιάννης        Σταθόπουλος

                                                                   Γεράσιμος    Βλάχος     

                                                                   Γιάννης         Σιδέρης

                                                                   Ζωή               Φωτεινού    

04/10/12