Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο προστατεύουν με “κατάληψη” τη ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ Δ.Ο.Υ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Δ.Ο.Υ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΤΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

.

Με επικεφαλής το Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά, «κατάληψη» στο κτίριο όπου στεγάζεται η εφορία Αγίας Παρασκευής πραγματοποιούν η Δημοτική Αρχή, οι Παρατάξεις και κάτοικοι της περιοχής ,από τις 4.00 το απόγευμα της Πέμπτης 18 Οκτωβρίου 2012.

Η «κατάληψη», η οποία δεν εμποδίζει τη λειτουργία της Εφορίας, πραγματοποιείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας και με στόχο την ανάκληση της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για τη  συγχώνευση της Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής με την ΔΟΥ Χολαργού και την συστέγαση και των δύο Δ.Ο.Υ στο κτίριο της Δ.Ο.Υ Χολαργού επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.100 .

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Δημοτική Αρχή συντάσσεται με τη λογική των περικοπών των δαπανών για ενοίκια και λειτουργικά έξοδα Δημοσίων Υπηρεσιών.

Τη πρακτική αυτή έχει άλλωστε εφαρμόσει ευλαβικά από την πρώτη κιόλας ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της. Δε μπορεί όμως σε καμία περίπτωση η λογική της περικοπής δαπανών να θέτει σε ρίσκο την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών και να υπονομεύει τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι το  κτίριο της Δ.Ο.Υ  Χολαργού είναι παντελώς ακατάλληλο πολεοδομικά, χωρίς πυροσβεστική κάλυψη και εξαιρετικά μικρό (ωφέλιμης επιφάνειας γραφείων 1000 τ. μ.),για να καλύψει τις ανάγκες των συναλλασσομένων των δύο δήμων και των 132 εργαζομένων των δύο Εφοριών.

Η Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, πόλης με έντονη οικονομική δραστηριότητα και πληθυσμό 100.000 κατοίκων  τους οποίους εξυπηρετεί , είναι πρώτη στην Ελλάδα σε είσπραξη φόρων και στεγάζεται με χαμηλό πλέον ενοίκιο (κατόπιν διαπραγμάτευσης) , σε ένα εξαιρετικά λειτουργικό κτίριο έκτασης 2.500 τ. μ, στο οποίο μπορεί άνετα να συστεγασθεί και η Δ.Ο.Υ Χολαργού.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής ,με την πρόσθετη ιδιότητά του ως Πολιτικού Προϊσταμένου της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής , με δύο  εξαιρετικά επείγοντα  έγγραφά  του προς τη Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής , το πρώτο με ημερομηνία 27.09.2012 και αριθμό πρωτοκόλλου 33859 και το δεύτερο με ημερομηνία 17.10.2012 και αριθμό πρωτοκόλλου 36559,ζήτησε την αποστολή κλιμακίου της Πολεοδομίας για τη διενέργεια αυτοψίας στο κτίριο της Δ.Ο.Υ Χολαργού, προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητα του κτιρίου της Δ.Ο.Υ Χολαργού για τη στέγαση των δύο εφοριών.

Το τελικό πόρισμα της Πολεοδομίας αναμένεται.

Επιπλέον, με έγγραφό προς την Επιτροπή Αναδιοργάνωσης Δ.Ο.Υ, με κοινοποίηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, με ημερομηνία 27.09.2012 και αριθμό πρωτοκόλλου 33868,ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής αιτήθηκε την αναβολή της απόφασης για την μεταφορά της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής στο Χολαργό έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα της Πολεοδομίας .Σημειωτέον ότι  υπάρχει σωρεία καταγγελιών από συλλόγους και πολίτες ότι το κτίριο του Χολαργού δεν είναι κατάλληλο για να στεγάσει υπηρεσίες εξυπηρέτησης και συνάθροισης μεγάλου όγκου κοινού.

Είναι επίσης σκόπιμο να αναφερθεί ότι σε σχετικό έγγραφο του Δ’ Γραφείου Πυρασφάλειας της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών, προς το Δήμο Αγίας Παρασκευής, με ημερομηνία  01.10.2012 και αριθμό πρωτοκόλλου 2094 Φ.701.1,το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση σχετικής επιστολής του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής, αναφέρεται : «Σας ενημερώνουμε ότι για τα γραφεία της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ιδιοκτησίας Ελληνικό Δημόσιο(Δ.Ο.Υ. Χολαργού) που βρίσκονται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.100 στο Χολαργό τηρείται φάκελος πυρασφάλειας με Χ.Π.Ε. 22296. Επίσης κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω Υπηρεσία δεν διαθέτει εγκεκριμένη μελέτη (τεχνικές περιγραφές συστημάτων πυροπροστασίας) και ως εκ τούτου δεν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας».

Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής προτίθεται να αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις και με όλους τους τρόπους για να αποτρέψει την υποτιμητική για την πόλη-πρωτεύουσα και κόμβο της Ανατολικής Αττικής-, μεταφορά της Εφορίας της πόλης μας και στέγασής της σε ένα παντελώς ακατάλληλο ,ανεπαρκές και  μη ασφαλές κτίριο.