ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: Έγγραφο του υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης απολύει 12 εργαζομένους στο δήμο Αγίας Παρασκευής

 

Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι στο Δήμο Αγίας Παρασκευής έφτασε έγγραφο από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μανιτάκη σύμφωνα με το οποίο τίθενται σε διαθεσιμότητα  δώδεκα (12) εργαζόμενοι.

Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι  εννιά (9)  ΔΕ Διοικητικοί υπάλληλοι αορίστου χρόνου και τρεις (3) ΑΜΕΑ.

Απ΄όσο γνωρίζουμε θα γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση άμεσα.

Σε παλαιότερο άρθρο μας το είχαμε αναφέρει και βγήκαμε δυστυχώς αληθινοί!!!