Πλεονασματικός ο Ισολογισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2011

Στις 12 Δεκεμβρίου στην 43η  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής  πέρασε το θέμα:

1.       Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2011 του Δήμου Αγίας Παρασκευής 

με εισηγητή την Οικονομική Επιτροπή και δια στόματος του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Τίμου Κωστόπουλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε προκύπτει  πως ο ισολογισμός του Δήμου για το 2011 για πρώτη φορά στην ιστορία του είναι πλεονασματικός. Το Αποτέλεσμα Χρήσης 2011,εμφανίζει ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ύψους 2.1 εκ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συνολικό-Σωρευτικό Έλλειμμα από το έτος 2006 που άρχισε ο Δήμος να δημοσιεύει Ισολογισμό ανερχόταν στα 5,3 εκ. ευρώ και, συνυπολογίζοντας το παραπάνω αναφερόμενο πλεόνασμα, οδηγούμαστε σε δραστική μείωση του ελλείμματος του Δήμου στα 3,2 εκ. ευρώ .

Το χρέος του Δήμου το 2010 ανερχόταν στα 12,6 εκ. ευρώ και το 2011 μειώθηκε κατά 1,4 εκ. ευρώ.

Τα εκκρεμή τιμολόγια προμηθευτών προηγουμένων ετών που παραλήφθηκαν από την απελθούσα Διοίκηση ανέρχονταν το 2010 στα 4,3 εκ. ευρώ και κατά το έτος 2011 επιτεύχθηκε η μείωση κατά 1,1 εκ. ευρώ.
Τέλος, το Κεφάλαιο Κίνησης του Δήμου το 2010 ήταν αρνητικό (-2,1 εκ. ευρώ) ενώ το 2011 είναι θετικό(+0,4 εκ. ευρώ).

Ο Ισολογισμός για το έτος 2011 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.