Τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 δείχνουν μόλις 59.704 μόνιμους κατοίκους στην Αγ. Παρασκευή

 

 

Ανακοινώθηκαν επισήμως παραμονή πρωτοχρονιάς τα αποτελέσματα της Aπογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 για το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Ο Μόνιμος Πληθυσμός της Χώρας, όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, ανήλθε σε 10.815.197 άτομα.

Τα αποτελέσματα της απογραφής έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αφού κατ’ αρχήν αλλάζει η κατανομή των ΚΑΠ μεταξύ των δήμων και κατά δεύτερον ειδικά με τον νέο νόμο περιορισμού των έμμισθων αντιδημάρχων και των συμβούλων, αλλάζει σε σημαντικό βαθμό ο αριθμό της.

 

 

 Σε επίπεδο δήμων η κατανομή του πληθυσμού διαμορφώνεται ως εξής και με σειρά μεγέθους:

52.    ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Έδρα: Αγία Παρασκευή,η)    59,704

 

 

Σε επίπεδο περιφερειών η κατανομή του πληθυσμού στην Ελλάδα διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 608,182

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1,880,058

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  283,689

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  336,856

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  732,762

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  547,390

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  207,855

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      679,796

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ      577,903

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  3,827,624

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  199,231

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  308,975

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  623,065

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ)  1,811