Τι ισχύει για τις αντιμισθίες “αιρετών” όλες οι νέες αλλαγές

Ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με τις αντιμισθίες και τις αποδοχές που δικαιούνται οι αιρετοί στη Τοπική Aυτοδιοίκηση σύμφωνα με τη τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Α’ 256. Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013 προσδιορίζει όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει και τίθενται άμεσα σε ισχύ.

Έτσι πλέον, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι δικαιούνται να επιλέξουν είτε την αντιμισθία, είτε τις πλήρεις αποδοχές που είχαν στην οργανική τους θέση, εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους του δημοσίου.

Σε περίπτωση που είναι συνταξιούχοι και επιλέξουν να λαμβάνουν την αντιμισθία θα συνεχίσουν να εισπράττουν και το 30% της σύνταξής τους, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, «σε περίπτωση λήψης αντιμισθίας, τα θέματα απόληψης της σύνταξής τους συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών τους οργανισμών».

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι όλων των δήμων, ανεξαρτήτως πληθυσμού, εξακολουθούν να λαμβάνουν υποχρεωτικά ειδική άδεια για όλο το διάστημα της θητείας τους, όπως προέβλεπε το άρθρο 93 του Καλικράτη. Η σχετική άδεια θεωρείται δεδομένη ακόμα και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο.

Επίσης οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και έχουν εκλεγεί σε δήμους κάτω των 5.000 κατοίκων έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία είτε το μισθό της οργανικής τους θέσης. Ωστόσο σε περιπτώσεις που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα σε δυσπρόσιτες περιοχές ο νόμος προβλέπει ότι θα λαμβάνουν τόσο την προβλεπόμενη αντιμισθία, όσο και τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι οι σχετικές δαπάνες στην περίπτωση επιλογής από τους αιρετούς των πλήρων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται θα βαρύνουν τον προϋπολογισμού του δήμου. Όμως οι αναλογούσες εισφορές του ασφαλισμένου από την 1η Ιανουαρίου του 2013 βαρύνουν τους αιρετούς.

Τι ισχύει για αντιδημάρχους που δε δικαιούνται αντιμισθία

Όπως υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο, όσοι αντιδήμαρχοι δε δικαιούνται αντιμισθία, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης ή σε περίπτωση που είναι συνταξιούχοι λαμβάνουν τη σύνταξή τους. Οι σχετικές δαπάνες των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου. Οι δαπάνες στην περίπτωση λήψης από τους αιρετούς της σύνταξής τους βαρύνουν τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό.

Επίσης δικαίωμα επιλογής μεταξύ αντιμισθίας και αποδοχών οργανικής θέσης θα έχουν, οι πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, οι πρόεδροι Συνδέσμων των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των 200.000 κατοίκων, καθώς και οι Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης όλων των δήμων. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι συνταξιούχοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία, είτε παραιτούμενοι αυτής, τη σύνταξή τους. «Σε περίπτωση λήψης αντιμισθίας, τα θέματα απόληψης της σύνταξής τους συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών τους οργανισμών».

Όλοι οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι θα πρέπει για φέτος και μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2013 να καταθέσουν σχετική δήλωσή, τόσο στο Δήμο, όσο και στο φορέα της οργανικής τους θέσης ή στον φορέα χορήγησης σύνταξης. Ο νόμος προβλέπει ότι «η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας συνεπάγεται τη διακοπή της καταβολής των αποδοχών της οργανικής θέσης του ενδιαφερομένου ή της σύνταξης».

Σε κάθε δημοτική περίοδο η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών.

Οι αντιδήμαρχοι νησιωτικών περιοχών που διακινούνται αντιμισθία

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζεται και το ζήτημα της αντιμισθίας των αντιδημάρχων νησιωτικών δημοτικών κοινοτήτων. Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι αντιδήμαρχοι των νήσων Ερεικούσσα, Μαθράκι, Οθωνοί (Δήμου Κέρκυρας), Κάλαμος (Δήμου Λευκάδας), Αντικύθηρα (Δήμου Κυθήρων), Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσια και Σχοινούσσα (Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων) δικαιούνται αντιμισθία.