Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2013

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, κατά την 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23/1/2013, ο Προϋπολογισμός , το Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το οικονομικό έτος 2013.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς ,κατά την διάρκεια της εισηγητικής του τοποθέτησης, τόνισε ότι με απόλυτη συναίσθηση ευθύνης απέναντι στους δημότες, η Δημοτική Αρχή εισηγείται και καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να υπερψηφίσει έναν Προϋπολογισμό , ο οποίος αντανακλά τις εξαιρετικά δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες μέσα στις οποίες η Αυτοδιοίκηση καλείται να ασκήσει τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της και του οποίου το πολιτικό στίγμα πρέπει να αναζητηθεί σε δύο χαρακτηριστικά:

Πρώτον ,είναι ειλικρινής διότι δεν περιέχει έσοδα που δεν θα πραγματοποιηθούν και κατά συνέπεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Δεύτερον, εστιάζει σε αυτό που η Δημοτική Αρχή έχει εξαρχής θέσει ως προτεραιότητα, δηλαδή στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων των δημοτών σε σχέση με την Καθαριότητα και το Πράσινο, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, την παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών καθώς και των Έργων Υποδομής που στόχο έχουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η προσπάθεια της Διοίκησης εστιάστηκε στην επίτευξη της ισοσκέλισης του φετινού Προϋπολογισμού, διατηρώντας αμετάβλητους ή ακόμα και μειώνοντας τους συντελεστές επιβολής των διαφόρων τελών και φόρων.

Το εγχείρημα αυτό αποδείχθηκε αρκετά επίπονο με δεδομένες τις εξαιρετικά δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες που διέρχεται η χώρα μας, εξαιτίας των οποίων έχουν εκδοθεί αυστηρές Υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στη σύνταξη του Προϋπολογισμού και που θέτουν ποσοστιαίους περιορισμούς ως προς την πρόβλεψη της είσπραξης των εσόδων με συνέπεια τον περιορισμό εκτέλεσης δαπανών.

Παρά την ενσυνείδητη πολιτική επιλογή για την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των δημοτών, ο Προϋπολογισμός έτους 2013 ισοσκελίστηκε, χωρίς να απαιτηθεί εγγραφή εσόδων που θα προέλθουν από «ειδικές κρατικές χρηματοδοτήσεις» ή εγγραφή δανείου που και στις δύο περιπτώσεις θα συνεπαγόταν μείωση των αποδιδόμενων κρατικών επιχορηγήσεων και επομένως στέρηση πόρων του Δήμου στα επόμενα χρόνια.

Η αποφυγή χρήσης τέτοιου είδους «διευκολύνσεων», οφείλεται στο νοικοκύρεμα που επεδίωξε και πέτυχε η Διοίκησή μας τα δύο προηγούμενα χρόνια αποπληρώνοντας μεγάλο μέρος παλαιών οφειλών και εξορθολογίζοντας τη διαχείριση των δαπανών.

Μέσα από το Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2013 αναδεικνύεται το όραμα της Δημοτικής Αρχής για ένα Δήμο με στρατηγική κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικά συνεκτικό, με συνεχή βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων, περιβαλλοντικά ευαίσθητο, αποτελεσματικό και ταυτόχρονα αποδοτικό στους κρίσιμους τομείς που αφορούν τους δημότες, στην καθαριότητα , στη παιδεία, στις κοινωνικές δραστηριότητες, στην ασφάλεια ,στον πολιτισμό , στον αθλητισμό.
Το όραμα της Δημοτικής Αρχής χαρακτηρίζεται από τις αρχές της διαχείρισης των πόρων με χαρακτηριστικά αειφορίας, σεβασμού στον πολίτη/δημότηκαι προστασίας των δικαιωμάτων του, ανάδειξης της κοινωνίας της γνώσης και της καινοτομίας, της κοινωνικής συνοχής και της διαφάνειας στη διαχείριση του Δήμου.
Καταδεικνύονται επίσης οι προτεραιότητές που διέπουν τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και οι οποίες θα λειτουργήσουν, ως σταθερές για την αποτελεσματική και βέλτιστη διοικητική λειτουργία και οργάνωση του Δήμου.

Τέλος, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε με έμφαση στη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Δημοτική Αρχή στη συμμετοχή των πολιτών και στην από κοινού διεκδίκηση έργων με στόχο την ανάπτυξη και ευημερία του Δήμου.