Οικονομικός Προϋπολογισμός 2013 Δήμου Αγ. Παρασκευής, της Ι. Σακκά

Ο οικονομικός προϋπολογισμός του Δήμου για το 2013 διαμορφώνεται με βάση τα νέα δεδομένα και τις νέες αρμοδιότητες που απορρέουν από την έναρξη εφαρμογής του ν.3852/7.6.2010, του επονομαζόμενου «Καλλικράτης».

Ο «Καλλικράτης» δημιουργεί νέα δεδομένα στη Διοικητική δομή της χώρας. Τώρα ένας ικανός αριθμός λειτουργιών του κράτους περνά στις Περιφέρειες και τους Δήμους, οι Περιφέρειες αντλούν χρηματοδότηση απ’ ευθείας από κονδύλια του ΕΣΠΑ η άλλες πηγές της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και αναπτύσσουν προγράμματα σε όφελος των πολιτών. Νέες δυνατότητες, αλλά και δυσκολίες, αναφύονται για τη δράση των φορέων και κινημάτων των πολιτών. Οι διεκδικήσεις, πλέον, δεν κατευθύνονται στα αρμόδια Υπουργεία αλλά στην Περιφέρεια όπου ανήκει ο Δήμος. Οι δομές του Κράτους πλέον πρέπει να έχουν επιτελικό ρόλο.

Δυστυχώς, σε αντίθεση με ότι από χρόνια συμβαίνει στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στη χώρα μας η νέα μορφή λειτουργίας του κράτους παραμένει δέσμια του παλαιοκομματισμού, αφού πάνω από κάθε εκλεγμένο Περιφερειακό Συμβούλιο υπάρχει ο, η διορισμένος, -η γραμματέας Διοίκησης.

Αφού για να αναπτύξει όποιες πρωτοβουλίες ο Δήμος χρειάζεται την έγκριση του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών για την χρηματοδότησή τους. Αν, λοιπόν, κρίνουμε με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η κάθε δραστηριότητα του Δήμου θα εξαρτάται από το αν είναι αρεστός η όχι στην εκάστοτε κυβερνητική εξουσία.

Με συνέπεια τα δημοτικά τέλη και οι δημοτικοί φόροι μαζί  με τους νέους πόρους που επέβαλε  στους δημότες ο Καλλικράτης, και που ανέρχονται σε σεβαστό ποσό που το πληρώνουμε οι πολίτες μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, να μην αποδίδονται στους Δήμους αλλά να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των τόκων των δανείων της χώρας.

Αυτά τα ποσά αν διεκδικηθούν και αποδοθούν στους δήμους είναι ικανά για την ανταπόκριση του Δήμου στις αυξημένες ανάγκες των δημοτών.

Εδώ, λοιπόν, υπεισέρχεται ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευση ως αρωγού στη δράση του Δήμου για την διεκδίκηση προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων σε όφελος των δημοτών του.

Αυτά όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται ο οικονομικός προϋπολογισμός του Δήμου.

Όσον  αφορά το σχέδιο του οικον. Προϋπολογισμού

αρχικά θέλω να επισημάνω ότι προηγείται των αριθμών μία εισήγηση, όπου εκτίθεται το σκεπτικό κατανομής των πόρων και οι επιδιώξεις της Δημοτικής Αρχής για το τρέχον έτος.

Πέρα από αυτή την επισήμανση, για να τοποθετηθεί κάποιος, κάποια, χρειάζεται να υπάρχει στήλη απολογισμού χρήσης του 2011, στήλη προϋπολογισμού και εκτελεσθέντων του 2012 και προϋπολογισμός του 2013.

Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί ο προϋπολογισμός που μας εστάλη.

Παρ΄ όλα αυτά είναι εμφανές ότι μεταφέρονται υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, λείπει παντελώς η πρόθεση για επίλυση του προβλήματος «βίλα Ιόλα» , όπως και η πρόθεση για επίλυση του προβλήματος «δημοτικό κολυμβητήριο», ώστε να υπάρξουν χώροι πολιτισμού και άθλησης για τους κατοίκους. Μάλιστα η λειτουργία του κολυμβητηρίου πολλαπλά οφέλη έχει, αφού το κολύμπι γυμνάζει το σύνολο των μυών του σώματος και έχει εκτός της άθλησης και θεραπευτικές ικανότητες(η άσκηση βοηθά στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης τις γυναίκες, κ.α.).

Λείπει παντελώς η αναφορά στο στρατόπεδο Σπ. Κώτση, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει πολυχώρο πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και να εντάξει σ’ αυτές το μουσικοκινητικό εργαστήριο των ΑΜΕΑ με τη λειτουργία ενός καφέ και την παραπέρα κοινωνικοποίηση των ΑΜΕΑ και την συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των δημοτών.

Επίσης δεν αποτυπώνονται στο υπάρχον σχέδιο του προϋπολογισμού οι πολύ συγκεκριμένες και αυξημένες αρμοδιότητες του Καλλικράτη για τους Δήμους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του Καλλικράτη ο Δήμος από φέτος έχει αυξημένες αρμοδιότητες, που αφορούν τα ζητήματα υγείας, παιδείας, πολεοδομίας, προστασίας του περιβάλλοντος, κλπ..

Πως θα ανταποκριθεί σ’ αυτές τις αρμοδιότητες. Τι υπηρεσίες θα αναπτύξει και με ποια στελέχωση.

Οι διεθνείς προδιαγραφές αναφέρουν ότι κάθε περιοχή με 100.000 κατοίκους πρέπει να διαθέτει Κέντρο Υγείας για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Υπήρχε ήδη μία πληροφόρηση ότι ο Δήμος μας μαζί με τον Δήμο Γλυκών Νερών διέθεταν ένα οικόπεδο, όπου σχεδιαζόταν η ανέγερση Κέντρου Υγείας. Μετά και το πέρασμα των υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ στο δημόσιο σύστημα υγείας η πόλη μας υπολείπεται αυτών των υπηρεσιών που δεν αντικαθίστανται ούτε από την λειτουργία των δημοτικών ούτε των κοινωνικών ιατρείων.

Η δυνατότητα των Περιφερειών και των Δήμων να αντλούν πόρους απ’ ευθείας από προγράμματα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την επίτευξη των στόχων τους προϋποθέτει ένα καλά οργανωμένο γραφείο που θα παρακολουθεί τα προγράμματα που τρέχουν και τι δυνατότητες άντλησης πόρων υπάρχουν, ώστε να καταρτίζονται τα αντίστοιχα σχέδια δράσης και να διεκδικούνται πόροι.

Ο κ. Δήμαρχος στη συνεδρίαση της επιτροπής ανέφερε ότι δεν αφορούν τους δημότες τα ανελαστικά κονδύλια του Δήμου. Ανέφερε επίσης ότι για μία σειρά δημοτικά έργα η μελέτη έγινε από τις υπηρεσίες του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος διαθέτει αξιόλογο και αξιόμαχο προσωπικό που έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα.

Ενδιαφέρει, λοιπόν, αν ο Δήμος θα έχει επαρκή στελέχωση ώστε να προχωρά σε μελέτες, έγκαιρη κατάρτιση, υποβολή προγραμμάτων, παρακολούθησή τους,  ώστε να επιτυγχάνεται η έγκριση και η χρηματοδότησή τους.

Συγχρόνως καλείται να λειτουργήσει, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, διαφορετικά το παρατηρητήριο ελέγχου εσόδων-εξόδων θα επιβάλλει πρόστιμο, που θα σημαίνει νέα επιβολή δημοτικών φόρων στους δημότες με αύξηση του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).

Με βάση τα παραπάνω θεωρώ ότι το σχέδιο προϋπολογισμού που μας εστάλη απλά διαχειρίζεται την υπάρχουσα κατάσταση, δεν διαμορφώνει στιβαρό πρόγραμμα διαφυγής του Δήμου από τα μέχρι σήμερα δεδομένα  και καταδικάζει την πόλη και τους κατοίκους στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Και μόνο από τη διαφορά  του ποσού του προϋπολογισμού της τεχνικής υπηρεσίας και του ποσού που αναγράφεται στο σχέδιο προϋπολογισμού (το 1/3) καταλαβαίνει κανείς πως θα πορευτεί ο Δήμος το 2013.

Θέλω να ελπίζω ότι ο κ. Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο θα αξιοποιήσουν τα όσα διαμείφθηκαν στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και ότι το τελικό σχέδιο του οικονομικού προϋπολογισμού που θα κατατεθεί προς συζήτηση θα ανταποκρίνεται στις προτάσεις που ακούστηκαν και θα δίνει όραμα για την πόλη.

                                                                   Με εκτίμηση

                                                                     Ιλεάνα Σακκά

Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης               

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων