Ενημέρωση για το υλικό της ιστοσελίδας AgiaParaskevi images

Ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο:

Πολιτική της ιστοσελίδας AgiaParaskevi images είναι το υλικό όπως

φωτογραφίες, video, κείμενα, κλπ,

να ΜΗΝ  δίνονται σε κανέναν.

Είναι αποκλειστικά και μόνο για χρήση του images.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.