Ο Κ. Κουβόπουλος σφίγγει τον κλοιό κατά της επιχείρησης “Σαμουρέλης & ΣΙΑ Ο.Ε”

                                Αγία Παρασκευή  2-3-2013

                                            ΠΡΟΣ :

                                        1.-  Τον κ. Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής

                                                             ΕΝΤΑΥΘΑ

 

                                         2.- Την Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής

                                                              ΕΝΤΑΥΘΑ    

 

Κύριε Δήμαρχε

                          Σας καθιστώ γνωστόν ότι :

 

1.- Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 3546/20-1-20-12 Πρωτόδικη Απόφασή του εκτός όλων των των άλλων που αναφέρονται σε αυτήν , απεφάσισε ότι :

 

 Α) <<…Από την κύρια αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο , καθώς και από τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και κατηγορίας που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο , σε συνδυασμό με την απολογία των κατηγορουμένων και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως , προέκυψε και το Δικαστήριον πείστηκε ότι :…..ο μοναδικός κληροδόχος Αθανάσιος Σιστοβάρης …παραχώρησε όλα τα δικαιώματά του στην Εταιρία με την επωνυμία <<ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.>> και παρέδωσε σε αυτήν την νομή και την κατοχή του ως άνω κληροδοτηθέντος ακινήτου , η οποία προέβη σε οικοδομικές εργασίες , μεταξύ των οποίων και η κατεδάφιση του παλαιού κτίσματος χωρίς σχετική άδεια , αλλοιώνοντας την μορφή του , πράξη που εκφεύγει της τακτικής διαχείρισής αυτού, την οποίαν και μόνο , σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω ιδιόγραφης διαθήκης σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1936/2007 απόφασης του Εφετείου Αθηνών είχε δικαίωμα να ασκεί στο ανωτέρω κληροδοτηθέν ακίνητο , τόσον ο μοναδικός κληροδόχος αυτού , όσο και οι έλκοντες από αυτό δικαιώματα , δημιουργώντας στο επίδικο , εστιατόριο , αναψυκτήριο και καφετέρια . Μάλιστα για την λειτουργία του εν λόγω καταστήματος δόθηκε άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής μετά από γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του τελευταίου , στην οποίαν σημειώθηκε ότι εάν η χρήση δεν είναι σύμφωνη με την τακτική διαχείριση οφείλει να ανακληθεί , χωρίς όμως ο Δήμος μετά την ως άνω εξέλιξη να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και να αντιδράσει …..>>

 

Β) Το ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΤΩΝ) με την υπ’ αριθ. 6798/2012 Απόφασή του , κατέστησε την κατά τα ως άνω Απόφαση του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  , ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ .

 

Γ) ΗΔΗ η άνω Απόφαση του Εφετείου Αθηνών όσον αφορά το σκέλος της παρανομίας και το ουσιαστικό σκέλος αυτής έχει κριθεί ,  ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ

 

                           ΕΠΕΙΔΗ : Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1936/2007 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών , η οποία ερμήνευσε την ιδιόγραφη διαθήκη το μόνο δικαίωμα του κληρονόμου Αθανασίου Σιστοβάρη καθώς και οι έλκοντες από αυτό δικαιώματος , ήταν η << Η  ΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ , καθώς και ορισμένες μικροπροσθήκες

                      ΕΠΕΙΔΗ : Όλα τα ως άνω στοιχεία ο κ. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Λάμπρος τα εγνώριζε και παρ΄όλα αυτά δολίως κινούμενος προέβη στην κατεδάφιση του κτίσματος και την προσθήκη άλλου αλλοιώνοντας την μορφή του κληροδοτήματος , με πράξεις που εκφεύγουν της τακτικής διαχείρισης αυτού , την οποίαν και μόνο , σύμφωνα με το περιεχόμενο της ιδιόγραφης διαθήκης , σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1936/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών είχε δικαίωμα να ασκεί στο κληροδοτηθέν ακίνητο ,τόσο ο κληροδόχος Αθανάσιος Σιστοβάρης , όσο και οι έλκοντες από αυτόν δικαιώματα  .

 

                              ΕΠΕΙΔΗ : Ο όρος λειτουργίας των καταστημάτων , που αναγράφεται στην χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας των , εξοφθάλμως έχει παραβιασθεί .

                ΕΠΕΙΔΗ :  έχουν γίνει παράνομες εργασίες που δεν επιτρέπεται εκ του νόμου να νομιμοποιηθούν όπως π.χ. α) η άνευ αδείας κατεδαφίσεως , παράνομη κατεδάφισης της βίλας , β) η παράνομη χορήγηση άδεια επεκτάσεως οικοδομής από την Πολεοδομία του Ανατολικού Τομέα .

                           ΕΠΕΙΔΗ : Έχει διαπιστωθεί δια Δικαστικών Αποφάσεων, ότι έχει παραβιασθεί η βούληση του διαθέτη

                          ΕΠΕΙΔΗ : Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα έπρεπε ήδη να έχει ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας των καταστημάτων .

 

                                ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ

                                                   ΣΑΣ  ΚΑΛΩ

 

        1.-  Όπως εντός των προθεσμιών που ο Νόμος ορίζει προβήτε στις δέουσες νόμιμες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας , όπως ανάκληση άδειας λειτουργίας των καταστημάτων κ.λ.π. , ως εκ του νόμου έχετε υποχρέωση αλλά και καθήκον .

 

       2.-  Η Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής στην οποίαν αποστέλλεται η παρούσα καλείται να αποκαταστήσει την Νομιμότητα την οποίαν κατά βάναυσο τρόπον παρέβη , με το να εκδώσει και να χορηγήσει κατά παράβαση  πάντα του Νόμου στην ως άνω εταιρία :

 

Α) Την υπ’ 119/06 οικοδομική άδεια που αφορά <<Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε καφετέρια – εστιατόριο – αναψυκτήριο>> .

 

                     Β) Την υπ’ αριθ. 1245/06 Πράξης αναθεώρησης για την

<< α) : νομιμοποίηση με το αρθ. 22 Καθαίρεσης εσωτερικής – εξωτερικής τοιχοποιίας- ενίσχυση φέροντα οργανισμό , β) μερική τροποποίηση της μελέτης >> .

 

                     Γ) Την υπ’ αριθ. 257/07 Πράξη αναθεώρησης και

 

                    Δ) Την υπ’ αριθ. 1139/06 άδεια κατεδάφισης μέρους ισόγειας κατοικίας .

 

                                                Αναμένω τις νόμιμες ενέργειές σας

 

 

                                                                 Ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ

 

                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ