Άννα Αλβέρτου & Αλεξία Στούπη τα νέα πρόσωπα στην Επιτροπή Αδελφοποίησης

Στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/4/2013 ψηφίστηκε η αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Επιτροπής Αδελφοποίησης. Το θέμα εισηγήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής και δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτρης Αλεφαντής και ψηφίστηκε ως 11ο θέμα με τίτλο:

11. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ της Επιτροπής Αδελφοποίησης.
(εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Αδελφοποίησης κ. Δ. Αλεφαντής)

Τα μέλη που αποχωρούν είναι οι κυρίες Ιρέν Πλαπούτα και Αλίκη Σπανουδάκου και αντικαθιστώνται από τις κυρίες Άννα Αλβέρτου και Αλεξία Στούπη.