Η θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη για τα έργα της Αγ. Ιωάννου και το αίτημα της ΕΝΕΒΑΠ

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, αφού ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, αισθάνεται την ανάγκη της ΕΓΚΥΡΗΣ ενημέρωσης των Δημοτών σχετικά με την στάση του πάνω στο θέμα που έθεσε η ΕΝΕΒΑΠ γιά τα προβλήματα που δημιουργούν τα έργα της Αγίου Ιωάννου στις επιχειρήσεις της περιοχής.

Ο νόμος 3852/10 σαφώς ορίζει ότι ο ΣΔΕ επιλαμβάνεται καταγγελιών που του κατατίθενται, πάνω σε θέματα κακοδιοίκησης εκ μέρους του Δήμου ή των νομικών προσώπων αυτού. Ο Πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ, γνώστης της νομοθεσίας, έχει ήδη συμφωνήσει συνάντηση και κατάθεση εμπεριστατωμένης αναφοράς ή καταγγελίας την Παρασκευή 17/5 ενεστώτος έτους. ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ έχει προβεί σε καταγγελία ή αναφορά σχετικά με το θέμα.

Ο ΣΔΕ δεν νομιμοποιείται να επέμβει αυτοβούλως, ΥΠΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ζημία των επιχειρήσεων οφειλόμενη σε κακοδιοίκηση εκ μέρους του Δήμου. Ο Συμπαραστάτης δεν μετέχει σε παραταξιακές τακτικές, δεν απαντά σε προσωπικές επιθέσεις, δεν διακινδυνεύει την υπόσταση του θεσμού που η πλειοψηφία των 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου τον επέλεξε γιά να υλοποιήσει και να καταξιώσει. Οτιδήποτε άλλο πέραν των αναφερθέντων οφείλονται, στην επιεικέστερη περίπτωση σε άγνοια του νόμου.