Συνάντηση Δημάρχου κ.Β.Ζορμπά με την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) κα. Τάνια Ιακωβίδου.

 

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς, συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κα. Μίνα Μουχτούρη, συναντήθηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 ,με την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) κα. Τάνια Ιακωβίδου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η λεπτομερής ενημέρωση για το περιεχόμενο και τις δράσεις του Ε.Κ.Κ.Α και η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας του με το Δήμο μας, με στόχο την από κοινού υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αρωγή και στήριξη των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης ή διέρχονται καταστάσεις κρίσης και έκτακτης ανάγκης.

Το Ε.Κ.Κ.Α ιδρύθηκε ως αυτοτελές ΝΠΔΔ το 2003, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και έχει ως σκοπό τον συντονισμό του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Προκειμένου να γίνει αντιληπτό το περιεχόμενο και οι δυνατότητες της συνεργασίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής με το ως άνω κέντρο, σημειώνεται ότι ο ρόλος του περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω θεσμικές αρμοδιότητες:
Παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινωνικό επίπεδο, παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, ενημέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και προνοιακά προγράμματα, παροχή βραχείας φιλοξενίας και άμεσης κάλυψης βασικών αναγκών στέγασης, διατροφής και ένδυσης, επιτόπια παρέμβαση σε χώρους που αναφέρεται ή καταγγέλλεται η ύπαρξη προβλήματος που χρήζει άμεσης κοινωνικής παρέμβασης, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σχεδιασμός και εξειδίκευση των τρόπων άμεσης κοινωνικής παρέμβασης κ. λ. π.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την βούλησή τους για την εκκίνηση μίας εποικοδομητικής διμερούς συνεργασίας.

Θα ακολουθήσει ο λεπτομερής σχεδιασμός των βασικών αξόνων και παραμέτρων της συνεργασίας και αμέσως μόλις οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο των σχετικών δράσεων αλληλεγγύης, θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από το Δήμο ,έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δημότες και κατοίκους της πόλης μας να συμπεριληφθούν ,να επωφεληθούν και να στηριχθούν από αυτές τις δράσεις.