Απάντηση της προέδρου των ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Καψοκεφάλου σε δημοσίευμα

       Αγία Παρασκευή  29/05/13    

Αναρωτιέμαι αν η σιωπή, δηλαδή η άρνηση απάντησης, σε ανώνυμα κι επομένως αναξιόπιστα και υβριστικά δημοσιεύματα είναι η καλύτερη επιλογή!

Στην περίπτωση της δημοσίευσης της επιστολής 24/05/13 στον “Παρατηρητή”  «Ένας πατέρας που ανησυχεί» είναι ολοφάνερο ότι τα κίνητρα της δημοσίευσης αυτής είναι η πολιτική επίθεση και αμφισβήτηση της θετικής-συλλογικής προσπάθειας του Νομικού Προσώπου.

Κι ασφαλώς το έργο «Συντήρηση- Βελτίωση  της λειτουργικότητας του Β/Ν Σταθμού Βορρά 7» έγινε με Ανοικτό Διαγωνισμό, με Αποφάσεις Δ.Σ και επιτροπή εκλεκτών μηχανικών του Δήμου, η οποία επέβλεπε συνεχώς το έργο.

Σε δύσκολους οικονομικούς καιρούς, επενδύονται χρήματα με σύνεση & προγραμματισμό, με τελικούς αποδέκτες -ωφελούμενους- τα παιδιά της πόλης μας!

        Η ευθύνη και η ευαισθησία των υπηρετούντων αυτό το Ν.Π. είναι δεδομένη. Την απολαμβάνουν τα παιδιά μας καθημερινά!

Και βέβαια ο Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς, οι Δημοτικοί του Σύμβουλοι & οι Προϊστ/νες των Σταθμών μας έχουν επίγνωση της σοβαρότητας όσων προβλημάτων προκύπτουν στην καθημερινή μας λειτουργία και είναι πάντα πρόθυμοι να δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση καθώς και να εγγυηθούν την ασφάλεια των παιδιών μας.

 

 

Για το Ν.Π. ΠΑΙΣΔΑΠ

Η Πρόεδρος

Καψοκεφάλου Έφη