Αποκατάσταση της αλήθειας από τον Συμπαραστάτη του Δημότη

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης της πόλης μας επιθυμεί να γνωστοποιήσει τα εξής.

Μέσα στα πλαίσια της στενότητος προσωπικού του Δήμου ο ΣΤΔ παρεκλήθη από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να μην ζητήσει γραμματειακή υποστήριξη,συμμετέχοντας στο πνεύμα λιτότητος και οικονομίας που η κεντρική Διοίκηση επιβάλλει.Η παράκληση αυτή του Προέδρου έγινε ευχαρίστως αποδεκτή.Η εύρυθμη λειτουργία όμως του γραφείου σε ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ καθιστούσε την παρουσία συνεργάτη αναλόγων προσόντων αναγκαία.

Κατόπιν τούτου ο ΣΤΔ ΙΔΙΟΙΣ ΕΞΟΔΟΙΣ τοποθέτησε κατάλληλο συνεργάτη που ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ έχει με τον Δήμο.Εξ άλλου είναι Πανελληνίως γνωστό ότι ΚΑΝΕΝΑ μέλος της οικογενείας του είχε ή έχει σχέση με τον μείζονα Δημόσιο Τομέα και δεν προβλέπεται να έχει και στο μέλλον.Ο Νομοθέτης παρέχει στον ΣΤΔ αντιμισθία ίση με την του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.Μέσα στα πλαίσια της κρυστάλλινης καθαρότητας που πιστεύουμε ότι πρέπει να διέπει τα κοινά,ενημερώνουμε τους Δημότες ότι το ποσό αυτό ανέρχεται σε 545 Ευρώ μηνιαίως.Με το ποσόν αυτό ο ΣΤΔ της Αγίας Παρασκευής καλύπτει και τα έξοδα στελέχωσης του γραφείου μη επιβαρύνοντας τον Δήμο ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ.Κάθε άλλη διάδοσις ή φήμη που κυκλοφορεί είναι τουλάχιστον ανακριβής.