Ο Κώστας Κουβόπουλος ξαναχτυπά …

 Δημοσιεύουμε επιστολή του κ. Κώστα Κουβόπουλου προς την αρμόδια της Νομικής Υπηρεσίας κ. Μπάτσου και κοινοποιημένη στον Δήμαρχο κ. Βασίλη Ζορμπά του Δήμου Αγίας Παρασκευής, σχετικά με το κληροδότημα “Σιστοβάρη”.

Άποψή μας είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δωθεί οριστική λύση και διαύγεια στο θέμα, να γνωρίσουν οι κάτοικοι του Δήμου ποιός πραγματικά φταίει και τι μέλει γενέσθαι. Θα πρέπει επιτέλους να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, όποιοι κι αν είναι αυτοί, να πληρώσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για το κακό που έκαναν στην πόλη στερώντας της  έναν πνεύμονα πρασίνου.

—————————————————————

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ                           Αγία Παρασκευή  27-06-2013

«ΚΩΣΤΑΣ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ                       

ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ  ΝΕΑ  ΠΟΛΗ>

ΠΡΟΣ :

  1.- Την Νομική Υπηρεσία Δήμου Αγ. Παρασκευής

                    Αρμοδία κ. ΜΠΑΤΣΟΥ Δήμητρα

                                         ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Κύριον Δήμαρχον  Αγ. Παρασκευής , για να λάβει

                             γνώμη και να διατάξει.

                                          ΕΝΤΑΥΘΑ                     

 

ΣΧΕΤ:             Η υπ΄αριθμόν 1712/2011 Απόφαση του Δικαστηρίου του    

                       Αρείου Πάγου

 

ΘΕΜΑ:           Πληροφόρηση  ενεργειών

 

κ. ΜΠΑΤΣΟΥ Δήμητρα

                       Όπως σας είναι απολύτως γνωστόν η μόνη δίκη που είχε έστω και τυπικά ευνοϊκή έκβαση για τον Δήμο στην υπόθεση Σιστοβάρη ήτο αυτή αφορούσε την ερμηνεία της βούλησης του διαθέτη από το Εφετείο Αθηνών. Ειδικότερα το Εφετείο Αθηνών , κατόπιν αιτήσεως που υπέβαλε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής , ως μόνο καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο για την ερμηνεία διαθήκης που έχει ταχθεί υπέρ κοινοφελούς σκοπού εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 1936/2007 Απόφασή του με την οποίαν ρητώς απεφάνθη ότι :

                          <<..οι ανεψιοί του αποβιώσαντος διαρκούσης της κληροδοσίας δύνανται να ασκούν πράξεις οίκησης και τακτικής διαχείρισης στο κληροδοτηθέν ακίνητο ….ο διαθέτης επέτρεψε την τακτική του εκμετάλλευση στα πλαίσια της οποίας εντάσσονται εκτός από τις εργασδίες συντήρησης και ΜΙΚΡΟΠΡΟΣΘΗΚΕΣ…>>

                        Η ως άνω Απόφαση δικαίωνε πανηγυρικά τον Δήμο Αγίας Παρασκευής αφού είναι σαφές ότι οι όλως εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες που είχαν λάβει χώρα δεν μπορούσαν να ενταχθούν στην έννοια της μικροπροσθήκης και συνεπώς ήταν παράνομες ως αντίθετες στην βούληση του διαθέτη . Ωστόσο εν προκειμένω για πολλοστήν φοράν η Νομική υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην οποίαν υπηρετείτε και εσείς ενήργησε ολότελα εσφαλμένα κατά των συμφερόντων του Δήμου  ΔΟΛΙΩΣ ή από ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΓΝΟΙΑ της Νομικής Επιστήμης  και ειδικότερα :

                 Όπως παγίως γίνεται δεκτό οι έννομες συνέπειες των αποφάσεων που εκδίδονται κατά το άρθρο 109 ΙΙ Σ σε συνδυασμό προς το άρθρο 3Ιν. 455/76 ,εκδηλώνονται από του χρόνου του αμετακλήτου τους (άρθρο IIV  2386/1966 (βλ. Σχετ. Κερμεύς Κονδύλης Νόμκας ερμηνεία Κπολ Δ, άρθρο 826 σελ. 1609.

                  Συνεπώς μετά την έκδοση της ευνοϊκής για τον Δήμο υπ’ αριθ. 1936/2007 Απόφασης του Εφετείου Αθηνών , όφειλε ο τέως Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και τέως νομικός σύμβουλος του Δήμου ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Δημήτριος , ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΩΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <<ΛΑΜΠΡΟΣ  ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε>>, προκειμένου αυτή να ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ το συντομότερο δυνατόν.

 

                   Παρ΄όλα αυτά ο τέως δικηγόρος του Δήμου ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Δημήτριος κινούμενος προδήλως , ΔΟΛΙΩΣ ή όντως ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΣΧΕΤΟΣ με την Νομική Επιστήμη (η εκλογή δική του) , άσκησε ο ίδιος αναίρεση κατά της θετικής για τον Δήμο μας Απόφασης του Εφετείου  Αθηνών (!!!!). Σημειώνω εδώ ότι την εν λόγω αίτηση αναιρέσεως ,  την άσκησε την τελευταία ημέρα της σχετικής τριετούς προθεσμίας .

 

                          Ειδικότερα Η υπ΄αριθ. 1936/2007 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών εξεδόθη την 29η Μαρτίου 2007 και η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε στις 29 Μαρτίου 2010 . Η ως άνω δόλια προφανώς ενέργεια της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου είχε ως άμεση συνέπεια η μετά από ΠΑΡΈΛΕΥΣΗ ΠΕΝΤΕ  (5) ΕΤΩΝ εν λόγω απόφαση ( η μόνη ευνοϊκή για τον Δήμο και δυσμενής για τον επιχειρηματία να μην έχει ακόμη εν έτει 2013 αποκτήσει ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ !!!!!!!!

                      Αντιθέτως και κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και νόμων σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης της ως άνω Δικαστικής Αποφάσεως (29 Μαρτίου 2007) από την οποίαν σαφώς προκύπτει το παράνομο και το αυθαίρετο του κτιρίου που έχει παρανόμως οικοδομηθεί μετά την παράνομη κατεδάφιση του Εθνικού Κληροδοτήματος , η Νομική Υπηρεσία του Δήμου μεταξύ των οποίων και εσείς ΣΥΝΤΑΞΑΤΕ και ΥΠΟΓΡΑΨΑΤΕ την από 19 Νοεμβρίου 2007 γνωμοδότησή σας , με την οποίαν ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΑΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ υπέρ της χορηγήσεως αδείας λειτουργίας στην επιχείρηση της <<ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε>> που στεγάσθηκε στο ανωτέρω ΠΑΡΑΝΟΜΟ και ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΚΤΙΣΜΑ .

             Σας υπενθυμίζω κατά παγίαν νομολογίαν του ΣτΕ απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι η νομιμότητα των εγκαταστάσεων αυτού από Πολεοδομική άποψη , απαιτείται δηλαδή να έχει ληφθεί νόμιμη άδεια για την ανέγερσή τους και να επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριμένων χώρων ως καταστημάτων .(ΣτΕ 1929/2001 , 2205/99 ,901/1998 ,5875/1995, 3588 , 3412/92 ,2671 , 1412/90 , 1354/1989 )

             Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεσθε από όλα τα ως άνω αλλά και από άλλα πολύ περισσότερα προκύπτουν τα εξής :

                   1.- Λόγω συσσωρευμένων και επαναλαμβανόμενων ανεξήγητων σφαλμάτων της Νομικής Υπηρεσίας χάθηκαν όλα τα Δικαστήρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής λόγω εξόφθαλμων δικονομικών πλημμελειών και σφαλμάτων λόγω των οποίων τα Δικαστήρια δεν μπόρεσαν ποτέ να μπουν στην ουσία της υπόθεσης , μονολότι ο Δήμος είχε επί της ουσίας δίκιο ,εν τούτοις τα έχασε όλα για δικονομικούς λόγους .

                                2.- Όλες οι γνωμοδοτήσεις της Νομικής σας υπηρεσίας ήταν απολύτως εσφαλμένες (π.χ γνωμοδότηση περί ανυπάρκτου δικαιώματος ψιλής κυριότητας του Δήμου και γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας .

                         Και βέβαια δεν θα μπορούσε να είχε άλλη τύχη η <<αναίρεση>> κατά της υπ’ αριθ. 1936/2007 Αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών .

                                         Και βέβαια όπως απεδείχθη η αναίρεση αυτή εγένετο την τελευταία ημέρα πρίν κλείσει η τριετία και καταστεί αμετάκλητη   η ως άνω απόφαση μόνο και μόνο για να κερδίσει χρόνο ο επιχειρηματίας και να μην γίνει δυνατή η εκτελεστικοτητά της . Αυτό προκύπτει από την  υπ’ αριθ. 1712/2011 Απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου (Δ Πολιτικό Τμήμα) το οποίον μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής :

                                      <<…Εν όψει των ανωτέρω , δεν είναι νόμιμη η κλήτευση της τετάρτης αναιρεσίβλητης (Αναστασία θυγ. Αθανασίου Σιστοβάρη) και πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της υπόθεσης ως προς όλους τους διαδίκους κατά τα προαναφερθέντα ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της υπόθεσης επί της από 27-3-2010 και με αριθμό έκθεση κατάθεσης 319/29-3-2010 αίτησης για αναίρεση της 1936/2007 απόφασης του Εφετείου Αθηνών…>>

              Παρατηρούμε λοιπόν ότι για μια ακόμη φορά  η Νομική Υπηρεσία πιστή στον όρκο που έδωσε να προστατεύει τα συμφέροντα   προφανώς όχι του Δήμου έκανε το θαύμα της . <<Εργάσθηκε>> πυρετωδώς  προκειμένου να εξυπηρετήσει είτε ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ  για τους γνωστούς λόγους,  είτε ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ λόγω επιστημονικής ανεπάρκειας και ανικανότητας , τον γνωστό και <<φίλο>>  ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ Λάμπρο. Εσείς θα διαλέξετε ποια από τις δυο περιπτώσεις ισχύουν .

Αγαπητή κ. Μπάτσου

              Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι μετά την καθαίρεση του ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ Δημητρίου από Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου , ο οποίος και διορίσθηκε με απόφαση του τέως δημάρχου ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασίλη , αλλά και μετά την παραίτησή του  από  δικηγόρος του Δήμου θα έχετε πλέον απογαλακτισθεί και θα έχετε αποκόψει την ομφάλιο λώρο με την <<εξοχότητά>> του και θα μπορείτε ανεπηρέαστη να εκτελείτε ευσυνειδήτως πλέον τα καθήκοντά σας . Προς τούτοις σας καλώ όπως εντός των νομίμων προθεσμιών που ο νόμος επιτάσσει με  ενημερώσετε

      

                       Α) Αν έχετε επαναφέρει με κλήση το δικόγραφο της αναίρεσης του Δήμου ενώπιον του Αρείου Πάγου και κατά της υπ΄αριθ. 1936/2007 απόφασης του Εφετείου Αθηνών , δεδομένου ότι όπως γνωρίζετε η συζήτηση της εν λόγω αναιρέσεως κηρύχθηκε απαράδεκτη .

                          Β) Αν έχετε προβεί στις σχετικές κοινοποιήσεις των δικογράφων σε όλους τους διαδίκους και

                          Γ) Εάν έχετε ΕΠΙΔΩΣΕΙ την ως άνω υπ’ αριθ. 1936/2007 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών στην εταιρεία <<ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.>> , προκειμένου αυτή να καταστεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ το συντομότερο δυνατόν , δεδομένου ότι έχει παρέλθει διετία περίπου από την απόρριψη της αναίρεσης .

                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ