ΝΙΚΗ: “Δήμαρχος υβριστής της Αυτοδιοίκησης”

NIKHsima

Στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά το πρόσωπο του λασπολόγου και λαϊκιστή Δημάρχου Αγίας Παρασκευής. Ο κ. Ζορμπάς για πολλοστή φορά επετέθη στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης, σε όλους τους Δημάρχους (και στους πρώην Δημάρχους Αγίας Παρασκευής) με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, χωρίς να φείδεται ακραίων εκφράσεων αυριανισμού και απρέπειας.Τηνστιγμή που η παράταξή του διαλύεται (από τους 20 συμβούλους, έχουν απομείνει 16), ο κ. Ζορμπάς διασύρει την Αυτοδιοίκηση με συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Είναι άξιο σχολιασμού ότι το πράττει ενώ η Αυτοδιοίκηση πλήττεται καίρια με τις απολύσεις των Δημοτικών αστυνόμων και των σχολικών φυλάκων, έχει υποστεί 60% μείωση στην χρηματοδότησή τους και ουδείς γνωρίζει τι θα ακολουθήσει. Είναι ταυτόχρονα άξιο παρατήρησης ότι όλα αυτά τα αναφέρει ωρυόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά ουδέποτε στις συνεδριάσεις των οργάνων της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ κ.ά.), αλλά ούτε και στις αντίστοιχες των κομματικών οργάνων όπου συμμετέχει.

Οι ευθύνες του χώρου της Αυτοδιοίκησης ήταν και είναι αντίστοιχες του συνολικού προβλήματος του Δημόσιου τομέα της χώρας. Όμως όπως και πρόσφατη μελέτη έδειξε, είναι η πρώτη γραμμή βοήθειας και ενίσχυσης της κοινωνίας. Έτσι, αντίθετα με τον Δήμαρχο, η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» υπερασπίζεται τον ρόλο, τη λειτουργία και τα καθήκοντά της Αυτοδιοίκησης, ως εγγύτερου στον πολίτη Δημόσιου χώρου, ιδίως σήμερα που πλήττεται το κοινωνικό κράτος και ιδιαίτερα οι μεσαίες και μικρομεσαίες τάξεις.

Αγία Παρασκευή, 2/8/2013

Το Γραφείο Τύπου

της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

«ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή»