Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας Αγ. Παρασκευής

dimarxio

Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας

    

            Η αύξηση της εγκληματικότητας στην εποχή μας δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες και ερωτηματικά για το μέλλον του τόπου μας.

Ο Δήμος, ο οποίος διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών του, στόχο έχει και την δημιουργία κλίματος ασφάλειας κι εμπιστοσύνης σ΄ αυτούς.

Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας μπορούν  να συμβάλουν εποικοδομητικά στην ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη και συνεργασία με την κοινωνία, ώστε να αναπτυχθεί το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους.

 Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, συστάθηκε με την υπ΄ αριθ. 136/2013 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, το αντίστοιχο συμβούλιο στον Δήμο μας και ήδη  πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας συγκροτείται από τα παρακάτω μέλη:

                      την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, κ. Μουχτούρη Γερασιμία

                      την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Γκίνη (κοινωνιολόγο)

                      την Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης, κ. Κανέλλου Λίβια

                      την Κοινωνική Λειτουργό του Τμήματος, κ. Ξενούλη Γεωργία

                      τον ψυχολόγο, κ. Σιαπέρα Παναγιώτη

                      την εκπρόσωπο του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αργώ», κ. Αποστολοπούλου Κωνσταντίνα (κλινική ψυχολόγο)

                      τον εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής, κ. Γκόνη Παναγιώτη

                      τον Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής, κ. Μπαϊρακτάρη Παναγιώτη

                      την εκπρόσωπο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Αγίας Παρασκευής, κ. Αδαμοπούλου Χαρά (Κοινωνική Λειτουργό),

                      την εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, κ. Ζέρβα Δήμητρα (Υπαστυνόμο)

                      τον εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Λιόφαγο Ταξιάρχη (αναπληρωτή Διευθυντή).

Κατά την πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης παρευρέθησαν τα προαναφερθέντα μέλη πλην της κ. Αδαμοπούλου και της κ. Ζέρβα.

 Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για χάραξη της πολιτικής και λήψη μέτρων με συγκεκριμένο στόχο την πρόληψη της παραβατικότητας οι παρευρισκόμενοι αποφάσισαν τα παρακάτω:

1.                  Προβολή του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας:

– μέσω ανακοινώσεων στα σχολεία,

-στον τοπικό τύπο και στους συλλόγους με σκοπό την γνωστοποίηση των δράσεών του στους κατοίκους,

-την συλλογή και καταγραφή θεμάτων που αφορούν στην παραβατική συμπεριφορά

-την καθιέρωση των συναντήσεων σε τακτική βάση ώστε ο συντονισμός των δράσεών του να αποβεί αποτελεσματικότερος.

 

2.                  Ανάληψη πρωτοβουλιών μέσω του κοινωνικού δικτύου της γειτονιάς και οικοδόμηση σχέσης συνεργασίας,

3.                  Αξιολόγηση περιοχών του Δήμου με κριτήριο την εμφάνιση  και την συχνότητα παραβατικότητας

4.                  Συλλογή δεδομένων  σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς

5.                  Συμφωνία των μελών του ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. για ανάδειξη πολιτικών πρόληψης στην τοπική κοινωνία .

      

    Τα μέλη του ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. πρόκειται να συναντηθούν εκ νέου στις αρχές Οκτωβρίου προκειμένου να συζητήσουν και να αξιολογήσουν τις ενέργειες που πραγματοποίηθηκαν στο μεταξύ διάστημα και να προγραμματίσουν τις επόμενες .