Ενημέρωση από την Αντιδ/ρχο κ. Μουχτούρη που αφορά απόφαση της ΔΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αγία Παρασκευή  3/10/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ          IMG_2759-Αντίγραφο-copy

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Είναι γνωστή εδώ και χρόνια η έλλειψη χώρων για αθλητικές και  πολιτιστικές δραστηριότητες στην πόλη μας. Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Ζορμπάς και όλοι οι υπεύθυνοι  παιδείας κατά την διάρκεια της θητείας μας, έχουμε αποφασίσει  να καθιερώσουμε  Ανοιχτό Σχολείο για  να θεραπεύσουμε τις ελλείψεις χώρων.

Παραχωρούμε λοιπόν τους χώρους των δημοσίων σχολείων της πόλης  μας, σε όλους τους φορείς  και τις συλλογικότητες που το ζητούν,με μια μόνο προυπόθεση:  να διασφαλίζεται ο μη κερδοσκοπικός  χαρακτήρας.

Ο μη κερδοσκοπικός  χαρακτήρας όμως προκύπτει, μόνο  αντικειμενικά  και μέσα από το καταστατικό  της συλλογικότητας που καταθέτει την αίτηση. Από τη στιγμή που όλες οι αιτήσεις κατατίθενται  από συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είμαστε υποχρεωμένοι να τις αποδεχθούμε. ΄Ετσι εξηγείται και η εισήγησή μας να πάρουμε απόφαση για το σύνολο των αιτήσεων.

Εάν οποιοσδήποτε γνωρίζει,  ότι κάποιος από τους συλλόγους, λειτουργεί κερδοσκοπικά, οφείλει να το καταθέσει επωνύμως, επισήμως και αρμοδίως στο Πρωτοδικείο, το οποίο έχει εγκρίνει το καταστατικό.

΄Οσο για τη διπλή ψήφο της Προέδρου της  ΔΕΠ,  είναι γνωστό, ότι σε φανερή ψηφοφορία, όταν προκύπτει ισοψηφία, η ψήφος  του/της προέδρου του Σώματος προσμετράται διπλή. Αυτό συμβαίνει σε όλα  τα δημοτικά και διοικητικά συμβούλια  της Επικρατείας.

           Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                  ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ  ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ