Εισήγηση του Αντιδ/ρχου Οικονομικών κ. Τίμου Κωστόπουλου για τον Ισολογισμό του 2012

Timos KostopoulosΟ ισολογισμός όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε είναι μια φωτογραφία της περιουσιακής κατάστασης του Δήμου μας σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.Στην εν λόγω περίπτωση αποτυπώνεται η περιουσιακή κατάσταση του Δήμου στις 31/12/2012.Να σημειώσω ότι αυτός είναι ο 7ος ισολογισμός που δημοσιεύει ο Δήμος μας και αυτό φαίνεται από την ένδειξη στην επικεφαλίδα 7η Δημοτική Χρήση.Το Παθητικό δείχνει τα ίδια κεφάλαια του Δήμου,τις υποχρεώσεις του και όταν λέμε υποχρεώσεις, εννοούμε τα δάνεια,οφειλές προς προμηθευτές,οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και φορολογικές οφειλές. Από την άλλη το Ενεργητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα τα οποία χρηματοδοτούν το Παθητικό και για να γίνω πιο συγκεριμένος το Ενεργητικό περιλαμβάνει τα κεφάλαια εκείνα,μέσω των οποίων αποπληρώνονται οι υποχρεώσεις του Δήμου μας.Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτός είναι ο 2ος ισολογισμός που αφορά τα πεπραγμένα της διοίκησης ΖΟΡΜΠΑ,γιατί ο ισολογισμός του 2010 που δημοσιευτηκε το 2011 ήταν η τελευταία χρονιά της προηγούμενης διοίκησης,οπότε θεωρώ εύλογο ότι στην εισηγησή μου θα πρέπει να αναφέρω και καποια συγκριτικά στοιχεία απο τον ισολογισμό του 2010.

Στο Ενεργητικό λοιπόν του εν λόγω ισολογισμού μας αξίζει να δούμε τις απαιτήσεις  του Δήμου.Το 2012 βεβαιώθηκαν περισσότερες απαιτήσεις,έτσι λοιπόν από 5.062.605,23 που ήταν το 2011,έχουν πάει στα 6.007.076,15 για το 2012.Ένα αλλο αξιοσημέιωτο στοιχείο του Ενεργητικού είναι η ραγδαία βελτίωση του κεφαλαιου κινήσεως.Το κεφαλαιο κίνησης προκύπτει από τον τύπο:(ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ=ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)  όπου για το 2011 ήταν:6.620.809,83(Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού) -6.218.468,62(Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)=402.381,22, ενώ για το 2012 βελτιώθηκε ραγδαία και είναι:6.574.527,02(Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού για το 2012)- 4.377.334,64(Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του 2012)=2.237.192,38(θετικό),πράγμα βέβαια που βελτιώνει την πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου και εξυγιαίνει την οικονομική του θέση.Εδώ βέβαια οφείλω να τονίσω ότι το 2010 το κεφάλαιο κίνησης ήταν αρνητικό:- 2.085.408,50 οπότε συμπαιρένεται ότι μέσα σε δύο χρόνια το κεφάλαιο κίνησης βελτιώθηκε κατά 2.000.000€, το οποίο βέβαια δεν έγινε ως εκ θαύματος,αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά συνετής διαχείρησης της ρευστότητας και εξορθολογισμού των δαπανών από την διοίκηση ΖΟΡΜΠΑ.

Στο παθητικό του ισολογισμού μας, αξίζει να προσέξουμε τις υποχρεώσεις:Το σύνολο λοιπόν των υποχρέωσεων για το 2011 ήταν 11.182.687,95(Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:4.964.219,33 + Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:6.218.468,62,) για το 2012 το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου μας πέφτει στα 9.095.131,20(Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις:4.717.796,56 + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:4.377.334,64).Μειώνεται λοιπόν το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου μας για το 2012 κατά 2.087.556,70!! σε σχέση με το 2011.Να τονίσω ότι το 2010 το σύνολο των υποχρέωσεων του Δήμου ήταν 12.611.447,26 καταφέραμε λοιπόν μέσα σε 2 χρόνια να μειώσουμε το χρέος του Δήμου μας κατά 3.500.000€ και αυτό βέβαια είναι ένας ακόμα δείκτης συνετής και σωστής διαχείρησης.

Τα δάνεια για το 2011 ήταν 4.202.857,33 ενώ για το 2012 έπεσαν στα 3.956.434,56,οπότε μειώθηκαν κατά 300.000 περίπου.

Τα ΠΟΕ για το 2011ήταν 3.223.123,82 ενώ το 2012 έπεσαν στα 2.179.925,90 μειώθηκαν δηλαδή κατά 1.043.197,92 και να τονίσω ότι αυτή την στιγμή  που μιλάμε τα ΠΟΕ είναι γύρω στις 450.000 και μέσα στο 2014 θα έχουν γίνει 0!!!!ενώ το 2010 ήταν στα 4.500.000.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Τα αποτελέσματα χρήσης δείχνουν την οικονομική δραστηριότητα του Δήμου:ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ καθολη την διάρκεια της χρήσης.Στον εν λόγω ισολογισμό έχουμε για δεύτερη φορά πλεόνασμα:560.774,83.Να τονίσω ότι μετά απο 7 ισολογισμούς,σαν διοίκηση πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι όπου ήμασταν οι μόνοι που καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια να πετυχουμε πλεονασματικούς ισολογισμούς.2.097.384,31πλεόνασμα το 2011 και 560.774,83 πλεόνασμα το 2012(ενώ όλοι οι προηγούμενοι ισολογισμοί ήταν ελλειμματικοί).Το καθαρό λοιπόν αποτέλεσμα της χρήσης του 2012 το οποίο είναι πλεόνασμα 560.774,83,αφαιρείται από το έλλειμμα εις νέον το οποίο το 2011 ήταν -3.237.314,12 και μειώνει ακόμα περισσότερο το έλλειμμα  στα -2.676.539,29 για το 2012.Να τονίσω ότι το έλλειμμα το 2010 ήταν -5.334.698,43 και μέσα μόλις σε 2 χρόνια η διοίκηση μας το μείωσε κατά 2.658.159,14.

 

MΕΡΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

 

Το ότι ο Δήμος για το 2010(τελευταία χρονιά της προηγούμενης διοίκησης) είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης -2.085.408,50 δείχνει ότι η οικονομική του θέση ήταν ιδαίτερα δυσμενής.Πρακτικά αυτό μεταφράζεται ως μία πολύ μεγάλη δυστοκία και δυσκολία του Δήμου να ανταπεξέλθει και να αποπληρώσει τις τρέχουσες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του.Συν ότι η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου με ένα τόσο αρνητικό δείκτη,ήταν ιδιαίτερα δυσμενής.Η διοίκηση Ζορμπά κατάφερε μόλις σε 2 χρόνια να βελτιώσει το κεφάλαιο κινήσεως κατά 2.000.000.Το κεφάλαιο κίνησης στον ισολογισμό του 2012 είναι 2.197.192,38 θετικό, στοιχείο το οποίο βελτιώνει την πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου μας και εξυγιαίνει την οικονομική του θέση ραγδαία.Έτσι λοιπόν ο Δήμος μας μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις τρέχουσες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του,παράμετρος ιδιαίτερα σημαντική εν μέσω αυτής  της κρίσης και της δημοσιονομικής θύελλας που βιώνουμε.

Εάν δούμε στοχεία των ισολογισμών της προηγούμενης διοίκησης  θα καταλήξουμε σε κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα και θα διαμορφώσουμε πλήρη εικόνα για την σωστή και συνετή διαχείρηση που κατόρθωσε η διοίκηση Ζορμπά σε μόλις 2 χρόνια.Συγκεκριμένα: για τον ισολογισμό του 2007 το σύνολο των υποχρέωσεων ήταν 7.185.813,98 και το ελλειμμα – 3.312.062,61.Στον ισολογισμό του 2008 το σύνολο των υποχρεώσεων ήταν 9.854.065,84 και το έλλειμμα  – 4.465.437,89.Αυξήθηκαν λοιπόν οι υποχρώσεις το 2008 κατά 2.700.000!!! σε σχέση με το 2007 και το έλλειμμα για το 2008 αυξήθηκε κατά 1.100.000 σε

σχέση με το 2007.

Στον ισολογισμό του 2009 το σύνολο των υποχρεώσεων ήταν 10.803.504,04 και το έλλειμμα – 5.227.911,40.Αυξήθηκαν λοιπόν οι υποχρεώσεις το 2009 κατά 949.438,20 σε σχέση με το 2008 και το έλλειμμα για το 2009 αυξήθηκε κατά 762.473,51 σε σχέση με το 2008.

Στον ισολογισμό του 2010(τελευταία χρονιά της προηγούμενης διοίκησης)το σύνολο των υποχρεώσεων ήταν 12.611.447,26 και το έλλειμμα – 5.334.698,43.Αυξήθηκαν λοιπόν πάλι οι υποχρεώσεις το 2010 κατά 1.807.943,22!! σε σχέση με το 2009 και το έλλειμμα το 2010 αυξήθηκε πάλι κατά 106.787,03.

Αφού κρατήσετε τα ανωτέρω στοιχεία των ισολογισμών της προηγούμενης διοίκησης θα σας παρουσιάσω εν συντομία τα στοιχεία των ισολογισμών της τωρινής διοίκησης του Βασίλη Ζορμπά.

Για τον ισολογισμό λοιπόν του 2011(1ος ισολογισμός της διοίκησης Ζορμπά) το σύνολο των υποχρεώσεων ήταν 11.182.687,95 πράγμα που συνεπάγεται ότι οι υποχρέωσεις ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ κατά 1.428.759,31 σε σχέση με το 2010 ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου μας είχαμε ως αποτέλεσμα πλεόνασμα:2.097.384,31, το οποίο πλεόνασμα αφαιρείται από το έλλειμμα των προηγούμενων χρήσεων(-5.334.698,43) οπότε το έλλειμμα του Δημου μας ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ στα – 3.237.314,12.

Για  τον ισολογισμό του  2012(2ος Ισολογισμός της διοίκησης Ζορμπά) το σύνολο των υποχρεώσεων ήταν 9.095.131,20 πράγμα που συνεπάγεται ότι οι υποχρέωσεις ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ακόμα περισσότερο κατά 2.087.556,70!!! σε σχέση με το 2011 ενώ για μία ακόμα χρήση ο ισολογισμός είχε ως αποτέλεσμα πλεόνασμα:560.774,83, το οποίο πλεόνασμα ΜΕΙΩΝΕΙ  ακόμα περισσότερο το έλλειμμα του Δήμου μας από τα – 3.237.314,12 που ήταν για το 2011 στα – 2.676.539,29 για το 2012.

Αγαπητοί συνδημότες τα συμπεράσματα είναι πάρα πολύ απλά:μεσα σε 2 χρόνια η διοίκηση Ζορμπά εν μέσω αυτής της δημοσιονομικής θύελλας,εν μέσω αυτής της σοβαρότατης οικονομικής κρίσης που πλήττει όλους μας,εν μέσω της δραματικής μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους δήμους(-60% σε σχέση με την προμνημονιακή περίοδο) πέτυχε να μειώσει τις υποχρεώσεις του Δήμου μας κατά 3.500.000 σε σχέση με το 2010 (τελευταία χρονιά της προηγούμενης διοίκησης) και μείωσε επίσης και το έλλειμμα κατά 2.658.159,14 σε σχέση με το 2010.Παράλληλα όμως ο Δήμος μας διατήρησε σε άριστο επίπεδο τις κοινωνικές δομές του(Παιδικούς Σταθμούς,Κοινωνική Πολιτική) χρηματοδοτώντας επαρκώς τις εν λόγω δομές και προσφέρει σημαντικά έργα πνοής στους δημότες(Ανάπλαση Αγίου Ιωάννου,Ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου,Βιοκλιματική Τσακού,Παιδικός Σταθμός στα Πευκάκια),τα οποία έργα έχουν ενταχθεί όλα στο ΕΣΠΑ εξοικονομώντας έτσι περίπου 8.000.000€ για τους δημότες μας και για το δημοτικό ταμείο.Επίσης αξιοσημείωτη είναι και η μείωση των δημοτικών τελών  κατά 19%  που κατάφερε η διοίκηση τα 3 τελευταία χρόνια( από το 2011 μέχρι το 2013).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

viewer[1]