Επιστολή του αντιδ/ρχου κ. Τσιαμπά προς τοπική εφημερίδα σχετικά με την Αγ. Ιωάννου

Δημοσιεύουμε επιστολή που μας εστάλη από τον Αντιδ/ρχο κ. Τσιαμπά και με την οποία απαντά σε άρθρο τοπικής εφημερίδας για την ανάπλαση της οδού Αγίου Ιωάννου.

Tsiampas

———————————————

Κύριε  Διευθυντά

 Σε ρεπορτάζ  στο φύλλο της εφημερίδας  139/Σεπτέμβριος 2013 με τίτλο ΄΄ Αγίου Ιωάννου  Μνημείο Κακοτεχνίας και Τσαπατσουλιάς ΄΄  μεταξύ άλλων αναφέρεσθε σε θέματα κακοτεχνιών,  χρηματοδότησης του έργου , σεβασμού στο δημόσιο χρήμα κάνοντας σύγκριση  μεταξύ  των   διοικήσεων , και   αφήνετε  αιχμές κατά  των εμπλεκομένων υπηρεσιακών παραγόντων για ολιγωρία, κλπ.

Ο έλεγχος και  η πίεση των μέσων ενημέρωσης  σε κάθε μορφή διοίκησης –εξουσίας,  είναι στοιχεία απαραίτητα  για το καλό της Δημοκρατίας και της διαφάνειας για το λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά και έχοντας υπόψη ότι ΄΄ η ελάχιστη αρχική απόκλιση από την αλήθεια πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια χιλιάδες φορές  (Αριστοτέλης)΄΄.

     Η ανάπλαση της Αγίου Ιωάννου είναι ένα έργο το οποίο έχει ταλαιπωρήσει  τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής για δεκαετίες .Έχει αναγγελθεί από το 1996 προεκλογικά από όλες τις  διοικήσεις.

 Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναδρομή –  περιγραφή στο έργο για να απαντήσω και σε τυχόν απορίες των συμπολιτών μας.

Η κατασκευή του  χωρίζεται σε δύο περιόδους .

Η πρώτη αφορά τη διοίκηση του Κυρίου Γιαννακόπουλου και η δεύτερη τη διοίκηση του Κυρίου Ζορμπά.

Οι διαδικασίες άρχισαν  από τον  κύριο Γιαννακόπουλο   το 2007, υπεγράφη σύμβαση στις 26/6/20009 ύψους 2.295.971,68 Ευρώ και σταμάτησε από τον ανάδοχο στις 31/12/2009λόγω μη πληρωμής και στις 3/12/2010 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα διάλυσης της σύμ-βασηςγια τον  ίδιο λόγο μη πληρωμής. Προφανώς ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν είχε εξασφαλίσει τις απαιτούμενες  πιστώσεις για τη χρηματοδότηση του έργου.

Ισχυρίζεται ότι του είχε υποσχεθεί ο τότε Υπουργός,   ότι το έργοΘΑ χρηματοδοτηθεί.

Με βάσει τη ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται   να  αρχίσεις ένα  έργο  χωρίς να έχεις εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις . Δεν γνώριζε ο κύριος Γιαννακόπουλος  την παροιμία ΄΄ κάλιο 10 και στο χέρι παρά 1000 και καρτέρι΄΄.

Απορίες προκαλείο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Γιαννακόπουλος χειριζότανε  την χρηματοδότηση –εκτέλεση του έργου και τα ερωτηματικά προκύπτουν  από την απάντηση του  Αντιδημάρχου Οικονομικών υπηρεσιών επί εποχής του, Κυρίου Γουργούλη,   σε ερώτηση  στο Δημ. Συμβούλιο το 2011,γιατί πληρώθηκαν λογαριασμοί ενώ υπήρχαν προβλήματα,απάντησε«δεν γνωρίζω γιατί ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν μου επέτρεπε να ελέγχω τα εντάλματα».

  Η διοίκηση Ζορμπά πιστή στην προεκλογική εξαγγελία  για κατασκευή  της Αγίου Ιωάννου ως δρόμο διπλής κυκλοφορίας  άρχισε τις διαδικασίες (2η περίοδος)  αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της  (νέα μελέτη , νομική αποδέσμευση από τις προηγούμενες υποχρεώσεις κλπ), εξασφάλισε  την αναγκαία   χρηματοδότηση ( ίδιοι πόροι + ΣΑΤΑ) και τον Μάρτιο του 2013 αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες με κάθε λεπτομέρεια ώστε να μη δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς  που δεν επιθυμούν να γίνει το έργο (δυστυχώς είναι πολλοί)  άρχισαν οι εργασίες .

Γνωρίζονταςότι τα συμβασιοποιημένα έργα  εντάσσονται ευκολότερα στο ΕΣΠΑ, ενεργώντας με σύνεση  ,προγραμματισμό και υπομονή( ένα σωστά προσδιορισμένο πρόβλημα έχει λυθεί κατά 50 % AINSTAIN),υποβάλαμε  το αίτημα  μετά την υπογραφή της σύμβασης  επιτυγχάνοντας την χρηματοδότηση  με την αρ. πρωτοκ.996/19-7-2013 απόφαση του  Υπουργείου  Εσωτερικών.

Για τις εργασίες της δεύτερης περιόδουέχουν εξοφληθεί πριν την ένταξη, έξι  λογαριασμοί  ύψους182.409  ΕΥΡΩ (17/4,30/4,22/5,17/6,4/7,5/8/13)  από ΣΑΤΑ και ο έβδομος (5/9/2013) ύψους 22.017 Ευρώ από ιδίους πόρους(ποσό το οποίο επεστράφη  από την ΕΕΤΑ στο ταμείο του Δήμου),σύνολο 204.426 Ευρώ.Στην συνέχεια οι λογαριασμοί θα εξοφλούνται  από το ΕΣΠΑ. Ο Δήμος είναι απόλυτα συνεπής με τις υποχρεώσεις του, στο χρόνο και στα ποσά των λογαριασμών που  υποβάλει ο ανάδοχος του έργου .

Η ανάπλαση της Αγίου Ιωάννου είναι ένα έργο που  ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας υπηρετώντας τους ανθρώπους και αναβαθμίζοντας τη ζωή και γι αυτό αποτελούσε προτεραιότητα όλων των διοικήσεων (άλλων μόνο προεκλογικά και άλλων ουσιαστικά) και εάν είχε συνδυαστεί με τον σταθμό του μετρόπου αρνήθηκαν οι κύριοι Γιαννακόπουλος και Σταθόπουλος για τους δικούς τους λόγους,  η πόλη μας  θα ήταν ένα από τα καλλίτερα βόρεια προάστια.

Τα παραπάνω είναι η περιληπτική ιστορία της Αγίου Ιωάννου, σε ότι αφορά το παρόν συμφωνώ  με αυτό που δείχνουν οι  φωτογραφίες του ρεπορτάζ σήμερα μέχρι στιγμής,διαφωνώ κάθετα με τα σχόλια που τις συνοδεύουν καθ΄ότι δεν έχουν σχέση με την εξέλιξη του έργου. Οι υψομετρικές διαφορές που φαίνονται, θετικές ή αρνητικές σε σχέση με την επιφάνεια τουοδοστρώματος,  δεν είναι κακοτεχνίες  και θα φύγουν με την αντικα-τάσταση του παλαιού οδοστρώματος  με  νέο.

Το έργο σχεδιάσθηκε από γνωστό αρχιτεκτονικό γραφείο το οποίο έχει σχεδιάσει παρόμοια έργα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο  Αρχιτεκτονικής της περιφέρειας, εγκρίθηκε από την   ΕΕΤΑ (υπηρεσία ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ). Είναι άδικο να προσπαθούμε να το υποβαθμίσουμε και το κυριότερο να προσβάλλουμε άμεσα ή έμμεσα  όλους τους παραπάνω  μηχανικούς,  οι οποίοι είναι επιστήμονες και υπάλληλοι  με αξιοπρέπεια και καταξίωση.

Η επίβλεψη του έργου ενημερώνω υπεύθυνα τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής είναι συνεχής, πιεστική, λεπτομερής και ουσιαστική,  από όλους τους εμπλεκόμενους μηχανι-κούςτης τεχνικής υπηρεσίας ,τη διοίκηση του Δήμου για πολλές ώρες καθημερινά και αδικεί όλους τους παραπάνω ο χαρακτηρισμός τυπικός μηχανικός. Αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεταιαπό την ποιότητα των εργασιών .

Πρόσφατα  συνέβη  ένα ατύχημα . Τραυματίσθηκε μια νέα γυναίκα ένας νέος άνθρωπος . Τα συμβάντα αυτά είναι δυσάρεστα και μας στεναχωρούν όλους και  ιδιαίτερα την διοίκηση του Δήμου. Το ευχάριστο για  την συμπολίτισσά μας, από την οποία ζητούμε ως διοίκηση συγγνώμη, είναι ότι ο τραυματισμός της σύμφωνα και με την γνωμάτευση του ΚΑΤ δεν  ήταν σοβαρός. Η διοίκηση εύχεται να μην επαναληφθεί παρόμοιο γεγονός για κανέναν άνθρωπο. Για την απόδοση ευθυνών (ποινικών και αστικών) έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη.

  Επειδή μπορεί να αμφισβητηθεί η  ακρίβεια των παραπάνω από οιονδήποτε  στα πλαίσια της πολιτικής τακτικής  ¨αμφισβήτησε,λασπολόγησε και κάτι θα κερδίσεις¨  είμαι στη διάθεση της εφημερίδας σας ,του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου της πόλις μας για εξηγήσεις  και για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις  και να προσκομίσω οποιοδήποτε έγγραφο  και εκτιμώ ότι όποιος τα αμφισβητήσει αντιστοίχως θα προσκομίσει και  τα απαραίτητα στοιχεία.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των πολιτών, σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε την παρούσα επιστολή έχοντας υπόψη ότι ΄΄ Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων  ΄΄(Αριστοτέλης).

 

                                     Τσιαμπάς  Κων/νος                                                Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών

                               Αναπληρωτής Δήμαρχος