Ενέργειες του Δήμου να μην κοπεί το ρεύμα σε νοικοκυριά που θέλουν στήριξη

49DB6A5D4EA6ADAEA79EC5ADF2A0147CΟ Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει ότι, μέσω όλων των δομών στήριξης της Κοινωνικής του Υπηρεσίας (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο, παροχή δωροεπιταγών, οικονομικών βοηθημάτων), στηρίζονται σε σταθερή βάση και διαχρονικά πεντακόσιες (500 )περίπου οικογένειες ανέργων και οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις τα οποία έχουν εκ των προτέρων θεσπιστεί προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η κοινωνικά δίκαιη στόχευση των παραπάνω δράσεων.

Μετά από ενδελεχή έρευνα της Κοινωνικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι λόγω αυτής της διαχρονικής στήριξης, ουδεμία εξ’ αυτών των οικογενειών έχει υποστεί διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών στη ΔΕΗ.

Κατά το παρελθόν διαπιστώθηκαν τρείς (3)περιπτώσεις οικογενειών που υπέστησαν διακοπή ηλεκτροδότησης και μετά από άμεσες ενέργειες του ίδιου του Δημάρχου, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε.

Επιπλέον, επισημάνθηκαν περιπτώσεις επαπειλούμενης διακοπής ηλεκτροδότησης σε πενήντα (50) περίπου νοικοκυριά, όπου και εκεί με παροχή οικονομικής βοήθειας από το Δήμο καταφέραμε να τις αποτρέψουμε.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς καλεί όποιον πολίτη αντιμετωπίζει πρόβλημα διακοπής ηλεκτροδότησης ή γνωρίζει συμπολίτες μας στις οικίες των οποίων έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών , να το γνωστοποιήσει στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 213 2004 578) και στο Γραφείο Διαμεσολάβησης (τηλ. 213 2004 611), προκειμένου να εξεταστεί ότι αυτοί υπάγονται στις κατηγορίες πολιτών που δικαιούνται στήριξη και να επέμβει άμεσα η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για να αποτρέψει τη διακοπή ηλεκτροδότησης.