Βασίλης Ζορμπάς: “Δεν τίθεται θέμα απολύσεων στο Δήμο Αγ. Παρασκευής”

ZorbasVasilis

Αναστάτωση προκλήθηκε με την είδηση της εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών για απολύσεις προσωπικού, συγκεκριμένα για 32 δημοτικούς υπαλλήλους.

Θεωρήσαμε χρέος μας να απευθυνθούμε απευθείας στην πηγή και μιλήσαμε τηλεφωνικά με τον ίδιο το Δήμαρχο κ. Βασίλη Ζορμπά, ο οποίος μας ενημέρωσε για τα εξής:

  • Η εγκύκλιος που ήρθε στο Δήμο είναι του Ιουνίου 2013 και ζητά να απολυθούν 32 άτομα (δεν αφορά κινητικότητα). Όμως συμπεριελάμβανε τα 12 άτομα της Δημοτικής Αστυνομίας και τους 20 σχολικούς φύλακες, συνολικά 32 υπαλλήλους. Αυτοί όμως έχουν ήδη απολυθεί.
  • Επίσης περιλαμβάνει και 35 υπαλλήλους, το προσωπικό της Πολεοδομίας και της Πρόνοιας, οι οποίοι εξυπηρετούν 8-10 Δήμους εκτός της Αγίας Παρασκευής και  δεν υπάγονται στους υπαλλήλους του Δήμου Αγ. Παρασκευής. Αυτά γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στο υπουργείο και αν προσέξετε σε πολλές ιστοσελίδες φαίνεται ήδη η διόρθωση, δηλαδή δεν αναγράφεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σε αυτούς που πρέπει να απολύσουν προσωπικό.

Ο κ. Ζορμπάς  μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις αλλά αντιθέτως ο Δήμος παρουσιάζει  έλλειψη προσωπικού και αυτό του δίνει το περιθώριο να ζητήσει επιπλέον  20 με 25 υπαλλήλους  από την κινητικότητα, δηλαδή από Δήμους που έχουν πλεονάζον. Βασικό είναι ότι ο Δήμος έχει την οικονομική δυνατότητα να τους πληρώνει.

Ο Δήμαρχος μας διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ότι καλύτερο μπορεί ώστε η Αγία Παρασκευή  να αποκτήσει επιπλέον προσωπικό.