Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Επιστημόνων


Την 18-12-2013 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Επιστημόνων Αγίας Παρασκευής Αττικής και εξέλεξαν το ΔΣ, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

Πρόεδρος

Φιλιππίδης Μιχαήλ

Δικηγόρος

Αντιπρόεδρος

Μπριάνης Θεόδωρος

Δικηγόρος

Γενική Γραμματέας

Μπέτση Σταματία

Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Ειδική Γραμματέας

Στρατηγέα Καλλιρρόη

Οδοντίατρος

Ταμίας

Κωνσταντίνου Νικηφόρος

Θεολόγος

Έφορος

Ησαΐας Νικόλαος

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κοσμήτορας

Κωστοπούλου Ελισάβετ

Πολιτικός Επιστήμονας

Μέλος

Σωτηρακόπουλος Γιώργος

Πολιτικός Επιστήμονας

Μέλος

Λιάτσος Νικόλαος

Οδοντίατρος

Ο Πρόεδρος                                                                            Η Γενική Γραμματέας

Φιλιππίδης Μιχαήλ                                                                 Μπέτση Σταματία