Αντίο φίλε Γιάννη

.Απο το γραφείο του προέδρου
090420141034