Ανακοίνωση Πρώτων Αποτελεσμάτων για Μαρούσι, Αγία Παρασκευή και Βριλήσσια ωφελούμενων στο πρόγραμμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Χωρίς τίτλο

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων»

Ανακοινώθηκαν τα πρώτα  αποτελέσματα των επιλεγέντων ωφελουμένων για το πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων».

 

Οι δικαιούχοι επιλέχθηκαν βάσει των παραστατικών που υπέβαλλαν και του εντύπου της προσωπικής συνέντευξης, καθώς και της αναλυτικής μοριοδότησης με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Στόχος της Πράξης είναι η απορρόφηση 78 συνολικά ωφελουμένων και πιο συγκεκριμένα 66 Ανέργων και 12 Νέων Επιστημόνων.

 

Η λίστα με τα πρώτα αποτελέσματα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης www.employ4all.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησης μπορούν να ελέγξουν εάν συμπεριλαμβάνονται στην τελική λίστα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα παρακάτω γραφεία:

 

–      Δημαρχείο Αμαρουσίου [Βας. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι 15124]

Αναπτυξιακή Δήμου Αμαρούσιου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.,

2ος όροφος, τηλ. 2132038247 – 202

 

–      Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής [Μεσογείων 415-417, Αγία Παρασκευή ΤΚ 15343]

Γραφείο Διαμεσολάβησης, Ισόγειο, τηλ. 2132004611

 

–      Δημαρχείο Βριλησσίων [Δημ. Βερναρδου 23, Βριλήσσια 152 35]

Γραφείο Δημάρχου, 2ος όροφος, τηλ. 213 20 50 511 – 510

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήματα & διευκρινήσεις, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210 8259850 & 210 8215853 – Υπεύθυνη κα Σοφία Καρακώστα.

 

Πληροφορίες για όλα τα ΤΟΠ.Σ.Α. Περιφέρειας Αττικής, μπορείτε να βρείτε στο www.top-sa.gr.

 

Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων», εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», και ειδικότερα στη «Διευκόλυνση της Απασχόλησης  στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».