Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

simparastatis_ekthesi_attiki_aftodioikisi-380x270

Την Ετήσια Έκθεσή του για το έτος 2015 παρουσίασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Βασίλης Σωτηρόπουλος.

Ο Συμπαραστάτης υπογράμμισε ότι στις δύο Ειδικές Προτάσεις που υπέβαλε στην Περιφερειάρχη κ. Δούρου κατά το 2015 έχει εισηγηθεί την θέσπιση της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών, όπως προβλέπει ο “Καλλικράτης”. Ο Συμπαραστάτης ανέφερε μάλιστα ότι έχει εκπονήσει ο ίδιος σχέδιο Χάρτας και το έχει διαβιβάσει αρμοδίως ώστε να το εισηγηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.

Στις προτάσεις του Συμπαραστάτη αναφέρονται ιδέες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Πεδίου του Άρεως, την διαφάνεια στους ελέγχους των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, την κωδικοποίηση της διαδικασίας εξωδικαστικής αποζημίωσης, την ρύθμιση της χρήσης των οδών για αθλητικές εκδηλώσεις και την ίδρυση χώρου φιλοξενίας ατόμων που υφίστανται διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου.

Ο Συμπαραστάτης τέλος επισήμανε ότι θα πρέπει να λήξει η “συγκατοίκηση” του στο ίδιο γραφείο με την Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Η Ετήσια Έκθεση ειναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής όπως επιβάλλει το άρθρο 179 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης):http://www.patt.gov.gr/