Τίτλοι τέλους για το ΔΡΑΣ.Ε.

logo-dimou_drase

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Του μη κερδοσκοπικού σωματείου – μη κυβερνητικής εθελοντικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» (ΔΡΑΣ.Ε.) που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής (οδός Καλαμάτας αρ.26 τ.κ. 15343, τηλ. 210-6006820)

 

ΠΡΟΣ

1) το Δήμο Αγίας Παρασκευής και

2) το Δήμο Παλλήνης

 

Αξιότιμοι κ.κ.

 

Όπως καλώς γνωρίζετε, το σωματείο μας στα πλαίσια του καταστατικού μας σκοπού και του έργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» με τίτλο «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και δυνάμει των οικείων προγραμματικών συμβάσεων που υπεγράφησαν μεταξύ ημών και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανέλαβε να υλοποιήσει το σχετικό σχέδιο δράσης, λειτουργώντας οκτώ (8) κοινωνικές δομές στους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης (κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, δομή παροχής συσσιτίων, τράπεζα χρόνου, γραφεία διαμεσολάβησης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης) απασχολώντας περί τους 25 εργαζόμενους με διάρκεια αρχικά από 23.10.2015 μέχρι 31.12.2015 και εν συνεχεία –και κατόπιν παρατάσεως του σχετικού προγράμματος- από 1.1.2016 μέχρι και 30.6.2016, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Ενόψει της λήξης του σχετικού προγράμματος σε λίγες ημέρες (30.6.2016) και της επικείμενης παράτασής του από 1.7.2016 μέχρι και 31.10.2016, το Διοικητικό μας Συμβούλιο κατά την τελευταία συνεδρίασή του, έλαβε ομόφωνα τη δύσκολη απόφαση να μην εκδηλώσει εκ νέου ενδιαφέρον για την ανάληψη της εν λόγω δράσης.

 

Χωρίς καμία απολύτως απολογητική αλλά ούτε και καταγγελτική διάθεση και με ήσυχη τη συνείδησή μας για όσα έχουμε πράξει μέχρι σήμερα, νιώθουμε παράλληλα την ανάγκη και την ηθική υποχρέωση να επικοινωνήσουμε σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία (και ιδιαίτερα στους ευάλωτους συμπολίτες μας) το σκεπτικό και τους λόγους της απόφασής μας αυτής, η οποία επαναλαμβάνουμε μόνον εύκολη δεν ήταν. Για το σκοπό αυτό όμως είναι απολύτως απαραίτητη η παράθεση ενός συνοπτικού ιστορικού, που εν πολλοίς συμπυκνώνει τις χρόνιες παθογένειες και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ενός συστήματος μέσα στο οποίο καλούμαστε να δράσουμε, να λειτουργήσουμε και να προσφέρουμε στον συνάνθρωπο. Και τούτο διότι σε κανέναν δεν θέλουμε να μείνει η εντύπωση ότι είμαστε απλώς διαχειριστές ή διεκπεραιωτές κονδυλίων ή ότι οι ενέργειές μας υποκινούνται από άλλα κίνητρα και σκοπιμότητες.

 

Συγκεκριμένα, και με τις δεδομένες κρατούσες οικονομικές συγκυρίες, το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος ήταν και είναι η καθυστέρηση στη χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης), γεγονός με άμεσο αντίκτυπο στην εν γένει εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών δομών και σε βάρος των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Δοθέντος ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εμείς δε ως μη κερδοσκοπικό σωματείο δεν έχουμε ιδία περιουσία, δεν μπορέσαμε να είμαστε απολύτως συνεπείς απέναντι κυρίως στους εργαζομένους μας ως προς την καταβολή των δεδουλευμένων τους, αλλά και απέναντι στους κοινωνικοασφαλιστικούς φορείς σχετικά με τις αναλογούσες οφειλόμενες εισφορές.

 

Χαρακτηριστικά μάλιστα, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:

 • Προς εξόφληση των υποχρεώσεων του Δημοσίου, καταβλήθηκε τον Απρίλιο 2016 μόνον το 80% της χρηματοδότησης που αφορά το διάστημα μέχρι 12.2015, ενώ εκκρεμεί και η καταβολή του υπολοίπου 20%..αν και κοντεύουμε να φτάσουμε στον Ιούλιο.. Σημειώνουμε βέβαια ότι για το παραπάνω χρονικό διάστημα (23.10.2015 – 31.12.2015) οι εργαζόμενοι έλαβαν το 100% των δεδουλευμένων αποδοχών τους και ότι εξοφλήθηκαν πλήρως και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές τους
 • Όσον αφορά το τρέχον πρόγραμμα που ξεκίνησε την 1.1.2016, ακόμη δεν έχει καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι μας να παρέχουν έκτοτε τις υπηρεσίες τους απλήρωτοι.. και δικαίως να διαμαρτύρονται και να μας πιέζουν καθημερινά.
 • Εξ αιτίας της ανωτέρω καθυστέρησης, έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του σωματείου μας ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ποσού 102,01€ που προσαυξάνονται με πρόσθετα τέλη την 1η ημέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός..

 

Είναι σαφές και αυταπόδεικτο ότι με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας και χωρίς καμία απολύτως δική μας υπαιτιότητα, επωμιζόμαστε βάρη, ευθύνες και συνέπειες που δεν μας αναλογούν, πέραν δε της καθημερινής ψυχικής μας ταλαιπωρίας για τη λειτουργία του προγράμματος, ζούμε με το διαρκή φόβο και το άγχος επαπειλούμενων διώξεων (ποινικών, διοικητικών και άλλων) σε βάρος ακόμη και των φυσικών προσώπων μας, δεδομένης της κατά νόμο ατομικής ευθύνης των νομίμων εκπροσώπων που σωματείου μας.

 

Κάλλιστα βέβαια θα μπορούσε να αντιτείνει κάποιος ότι η απόφαση για τη συμμετοχή μας στα εν λόγω προγράμματα ήταν αποκλειστικά δική μας και αβίαστη και ότι (κατά το κοινώς λεγόμενο) «όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρων οι κότες..», με δεδομένη μάλιστα την εμπειρία που έχουμε όλοι μας από την εν γένει επαφή μας με το Δημόσιο.

 

Πλην όμως και παρά τις εκ των προτέρων γνωστές σε εμάς αντιξοότητες που επρόκειτο να αντιμετωπίσουμε, επιλέξαμε συνειδητά, όλο αυτό το διάστημα των 8 περίπου μηνών, να βάλουμε μπροστά και πάνω από όλα το καθήκον μας απέναντι στους συνανθρώπους μας και να προσπαθήσουμε έμπρακτα να αναδείξουμε τις πα-νανθρώπινες αξίες της αγάπης, της ανιδιοτελούς αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.

 

Μάλιστα η προσπάθειά μας αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, εάν αναλογιστεί κανείς ότι γνωστές και προβεβλημένες πανελληνίως για το αναμφισβήτητο κοινωνικό τους έργο, εθελοντικές οργανώσεις που είχαν αναλάβει την υλοποίηση του ίδιου προγράμματος σε άλλους Δήμους, δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις παραπάνω αντικειμενικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα οι εκεί κοινωνικές δομές αλλού να καταρρεύσουν, αλλού να υπολειτουργούν. Και βέβαια η αναφορά μας αυτή δεν περιέχει ούτε ίχνος αυταρέσκειας ή κομπασμού, απλώς και μόνον καταδεικνύει εύγλωττα το βάρος του φορτίου που αναλήφθηκε.

 

Περαιτέρω και επειδή δεν θέλουμε να κατηγορηθούμε ως «μετά Χριστόν προφήτες», τονίζουμε ότι όλα τα παραπάνω τα είχαμε εγκαίρως επισημάνει προς πάσα αρμόδια κατεύθυνση και με συνεχείς και επανειλημμένες προφορικές οχλήσεις μας και παραστάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και κυρίως εγγράφως με τα από 31-3-2016 και 21-4-2016 υπομνήματά μας, τα οποία κοινοποιήθηκαν:

 • στον κ. Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αριθμ.πρωτ.5334/8-4-2016,
 • στη Γενική Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. πρωτ. 140/8-4-2016,
 • στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. ειδικού πρωτ. 43/8-4-2016,
 • στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. ειδικού πρωτ. 1297/8-4-2016,
 • στην κα. Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεάνω Φωτίου με αριθμ. πρωτ. 902/25-4-2016,
 • στον κ. Διοικητή του ΚΕΑΟ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αριθμ. πρωτ. 2717/25-4-2016,
 • στον κ. Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής με αριθμ. πρωτ. 12469/25-4-2016 και
 • στον κ. Δήμαρχο Παλλήνης με αριθμ. πρωτ. 13772/25-4-2016.

 

Εξάλλου τα ίδια έχουμε εκθέσει και στην με αριθμ. πρωτ. 5129/28-4-2016 ένστασή μας ενώπιον του κ. Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (υπ/μα Αγίας Παρασκευής) επειδή –άκουσον άκουσον- μας έχουν επιβληθεί και πρόσθετα τέλη επί των καθυστερούμενων και οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, τις οποίες δεν μπορούμε να καταβάλουμε για τον απλούστατο λόγο ότι ..το Υπουργείο Εργασίας δεν μας έχει καταβάλει τα οφειλόμενα κονδύλια χρηματοδότησης..  Είναι αυτονόητο δε, ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε καλόπιστου ενδιαφερόμενου.

 

Όλα τα παραπάνω αναγόμενα στα μέχρι σήμερα πεπραγμένα αφορούν το παρελθόν και αποτέλεσαν τον πρώτο άξονα της απόφασής μας να μη συνεχίσουμε την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Πέραν τούτου όμως υπάρχει και ένα δεύτερο ισοβαρές ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του προγράμματος από 31.10.2016 και εφεξής (πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. εποπτευόμενο από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση). Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να γίνουμε κοινωνοί της αντίληψης ότι «τα άσχημα πέρασαν, έρχονται τα χειρότερα», πλην όμως και από την ενημέρωση που έχουμε, προκύπτει ότι το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κληθεί να κινηθεί ο νέος φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι εντελώς ασαφές (ενδεικτικά ως προς τη διαδικασία προσλήψεων, τις αρμοδιότητες και τους ρόλους ΟΤΑ και φορέων στα πλαίσια των συμπράξεων, τη διαδικασία χρηματοδότησης κλπ) και τουλάχιστον κρίνεται από εμάς ως δυσλειτουργικό, ενώ ήδη ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και όπως μαρτυρούν τα πράγματα η προετοιμασία είναι ελλιπής. Αυτονόητα λοιπόν και άμεσα και εμείς από την πλευρά μας εκφράσαμε τις έντονες επιφυλάξεις μας για όσα δρομολογούνται.

 

Αντί επιλόγου, θέλουμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας προς τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης για τη μέχρι σήμερα συνεργασία μας και να ευχηθούμε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και του κοινωνικού τους ρόλου και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων προγραμμάτων προς όφελος πάντοτε των συμπολιτών μας που τόσο έχουν την ανάγκη τους. Πιστεύουμε ότι και εμείς από την πλευρά μας, μέσω της συμμετοχής μας στα εν λόγω προγράμματα με όλες μας τις δυνάμεις, καταφέραμε να αναδείξουμε προς τους αρμοδίους όλα τα κρίσιμα λειτουργικά ζητήματα, οι δε σχετικές υποδείξεις, παρατηρήσεις ή επισημάνσεις μας μπορούν να αποτελέσουν μελλοντικά μία «δεξαμενή» προβληματισμού, ώστε τα πράγματα να βελτιωθούν. Το αυτό βέβαια ισχύει και για το σωματείο μας, το οποίο μέσα από τις εμπειρίες που αποκόμισε, οφείλει να βελτιώσει διάφορα λειτουργικά ζητήματα, ώστε και αυτό με τη σειρά του να συμβάλλει όσο μπορεί στην εμπέδωση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης.

 

Ιδιαίτερη όμως μνεία πρέπει να γίνει για τους εργαζόμενούς μας, τους οποίους και ευχαριστούμε ολόψυχα για το γεγονός ότι υπερέβαλλαν εαυτούς και επέλεξαν να μείνουν στη θέση τους, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους απλήρωτοι για πολλούς μήνες και αποδεικνύοντας έμπρακτα τι σημαίνει να είσαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Όλο αυτό το διάστημα στάθηκαν κοντά στο σωματείο μας, αναγνωρίζοντας και τις δικές μας ειλικρινείς προσπάθειες για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτη η στάση των εργαζομένων, οι οποίοι –όταν το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας προκήρυξε 48ωρη απεργία για τις 11 και 12 Απριλίου 2016- σύσσωμοι και με υψηλό αίσθημα ευθύνης αποφάσισαν να λειτουργήσουν τις κοινωνικές δομές με προσωπικό ασφαλείας, ώστε κανείς συνάνθρωπός μας να μη στερηθεί το φαγητό του.., ενώ παράλληλα επέρριψαν την ευθύνη για τη διαμορφωθείσα κατάσταση, αποκλειστικά στην Πολιτεία (βλ. το κοινό δελτίο τύπου εργαζομένων και σωματείου που δημοσιεύθηκε στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο). Τους ευχόμαστε ολόθερμα καλή σταδιοδρομία και καλή τύχη σε ό,τι και εάν επιλέξουν να κάνουν μελλοντικά και να γνωρίζουν καλά ότι θα είμαστε κοντά τους.

 

Τέλος, ας μας επιτραπεί μία αναφορά στα του οίκου μας, ακόμη και με τον κίνδυνο να θεωρηθεί ότι περιαυτολογούμε. Σε όλη μας την πορεία, αλλά ιδιαίτερα τους τελευταίους οκτώ μήνες, το σωματείο μας, δηλ. οι άνθρωποι που το απαρτίζουν (απλά μέλη και διοίκηση) δουλεύοντας ομαδικά σαν ένας, προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για το ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ, για να απαλύνουμε τον πόνο του, να ανακουφίσουμε τη στενοχώρια του, να καλύψουμε ακόμη και τις βασικές βιοτικές του ανάγκες. Δεν γνωρίζουμε ούτε θα κρίνουμε εμείς εάν το καταφέραμε και σε ποιο βαθμό. Το σίγουρο όμως είναι το προσπαθήσαμε ανιδιοτελώς, αφιλοκερδώς, ακόμη βάζοντας πίσω δικές μας ανάγκες και επιθυμίες προσωπικές ή οικογενειακές. Άλλωστε η προσφορά προς το συνάνθρωπο ούτε κοστολογείται ούτε αποτιμάται χρηματικά ούτε δίδεται επ’ ανταλλάγματι.

 

Σε κάθε περίπτωση όμως κερδίσαμε κάτι πολύτιμο και ανεκτίμητο: την ηθική ικανοποίηση της προσφοράς, τα άλλοτε φωναχτά και άλλοτε βουβά «ευχαριστώ» των εκατοντάδων συνανθρώπων μας που με περισσή αξιοπρέπεια ήρθαν κοντά μας. Μακάρι ως εθελοντικό σωματείο να μην είχαμε λόγο ύπαρξης, κανείς να μη χρειαζόταν τη δική μας βοήθεια, αλλά η ζωή δυστυχώς δημιουργεί συνέχεια ανισότητες και αδικίες. Γι’ αυτό και το έργο μας δεν σταματά εδώ.. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας γνώρισαν από κοντά, αλλά και σε όσους δε μας γνωρίζουν, υποσχόμαστε ότι θα είμαστε πάντοτε δίπλα τους αθόρυβα, σε ό,τι και από όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Η συλλογικότητα της πόλης ΔΡΑΣ.Ε. (Δράσεις Εθελοντών) και τα φυσικά πρόσωπα που την υπηρετούν και συστρατεύονται δίπλα της  Δηλώνει ΠΑΡΟΝ και στέκεται ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ σε όλους όσους αυτούς τους δύσκολους «καιρούς» έχουν ανάγκη.

Αγία Παρασκευή, 20-6-2016

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΡΑΣ.Ε.»

 

Αυγουστίνος Κάτσαρης (Πρόεδρος)                                   Αγγελική Ευδοκιά (μέλος)

Αρτέμιος Καπρής (Αντιπρόεδρος)                                       Χρυσούλα Εξάρχου (μέλος)

Κων/νος Μικελέτης (Γραμματέας)                                        Αναστασία Μπουλουγρά (μέλος)

Μαρία Δελφάκη (Ταμίας)

 

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter