Η ΠΕΔΑ δημιουργεί το «Δίκτυο Αλληλεγγύης»

ΠΕΔΑ-Δικτυο Αλληλεγγύης

Πρωτοβουλία για την δημιουργία κεντρικού συστήματος διαχείρισης όλων των πρωτοβουλιών αλληλεγγύης που παρέχονται από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με τον τίτλο «Δίκτυο Αλληλεγγύης», παίρνει η ΠΕΔΑ.

Η σχετική εισήγηση έγινε σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών, καθώς και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Αλληλεγγύης, Ισότητας και Ένταξης της ΠΕΔΑ.

Βασικός στόχος του «Δικτύου Αλληλεγγύης» είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών των Δήμων της Αττικής, οι οποίοι έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και κάνουν χρήση αυτών των πρωτοβουλιών αλληλεγγύης.

Μεταξύ άλλων οι δημότες αυτοί θα έχουν την ευχέρεια να:

-Λαμβάνουν σχετική ενημέρωση

-Υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής σε δράσεις που του αφορούν στο Δήμο διαμονής τους

-Λαμβάνουν απαντήσεις για την εξέλιξη υπαγωγής τους σε δράσεις

-Ολοκληρώνουν ψηφιακά συναλλαγές με τους Δήμους που έχουν υποβάλλει αίτηση

-Παρακολουθούν ημερολόγιο συμμετοχής τους στις δράσεις ανάλογα με τη φύση και το είδος της δράσης στην οποία έχουν ενταχθεί.

Οι λειτουργίες αυτές θα υπάρχει πρόβλεψη να παρέχονται και από σημεία εξυπηρέτησης (Front Desk) στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.

Οι Δήμοι θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης των αιτήσεων δημιουργώντας ενιαία κοινή Εθνική βάση αιτήσεων και ωφελούμενων από το σύνολο των δράσεων που αναπτύσσονται.

Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να εντάσσεται με πρωτοβουλία των Δήμων σε περισσότερες από μία δράσεις αλληλεγγύης που εκδηλώνονται ή παρέχονται σε δημοτικό επίπεδο. Η ένταξη θα υποστηρίζεται τόσο με συστήματα μοριοδότησης για Εθνικές δράσεις όσο και με συστήματα άλλων μοντέλων επιλογής για δράσεις που σχεδιάζονται και εκτελούνται σε τοπικό επίπεδο.

Το προς ανάπτυξη σύστημα θα παρέχει τις κοινόχρηστες πληροφοριακές δομές εξυπηρέτησης για το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, παρέχοντας στους Δήμους σε σύντομο χρόνο και με το ελάχιστο δυνατό κόστος ένα πλήρες πληροφοριακό περιβάλλον για την άσκηση και εποπτεία του έργου της Αλληλεγγύης.

Επίσης θα προσφέρει και τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφοριακές δομές διαχείρισης του κοινωνικού έργου, (ενδεικτικά συστήματα διπλογραφικών αποθηκών για τη διαχείριση κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου, διαχείριση έργου υπαλλήλων και αλληλέγγυων που συμμετέχουν εθελοντικά στην παροχή υπηρεσιών, διαχείριση ραντεβού με κοινωνικές υπηρεσίες, ψυχολόγους ή κοινωνιολόγους του δήμου ή και συνεργαζόμενων φορέων, συστήματα μοριοδότησης για την διάφανη επιλογή πρόσβασης των δημοτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες, κ.α.)

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης θα υποστηριχθεί από κλειστό (μεταξύ των Δήμων και της Περιφέρειας) κλειστό κοινωνικό δίκτυο (social network) μέσω του οποίου θα συνεργάζονται όλες οι δομές των Δήμων μεταξύ τους για την ανταλλαγή συμπερασμάτων και βέλτιστων πρακτικών με στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από όλους. Στο ίδιο δίκτυο θα ενταχθούν και πιστοποιημένοι φορείς παροχής κοινωνικού έργου σε κάθε Δήμο, κινήματα αλληλεγγύης και κάθε εμπλεκόμενος που μπορεί να συμβάλει στη λειτουργική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter