Βόμβα του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Παράνομες οι επιχορηγήσεις συλλόγων χωρίς απολογισμούς

elegktiko sunedrio

 

Σύμφωνα με την απόφαση 117/2016 του 7ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να είναι νόμιμη η επιχορήγηση φορέα από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ο αιτούμενος επιχορήγησης φορέας πρέπει να έχει υποβάλει στους φορείς από τους οποίους εποπτεύεται, στους φορείς που τον έχουν επιχορηγήσει και οι οποίοι δεν ταυτίζονται με τους φορείς από τους οποίους εποπτεύεται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητάς του καθώς και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης που έλαβε κατά το προηγούμενο έτος, εφόσον αυτή είναι μικρότερη του 100% του συνολικού χρηματικού ποσού που διαχειρίστηκε κατά το έτος αυτό. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 186 περ. II υποπερ. Ζ΄ αριθ. 14 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), η εποπτεία των πολιτιστικών και των αθλητικών συλλόγων ανήκει στις αρμοδιότητες των περιφερειών, εντός των οποίων αυτοί εδρεύουν.
Αν δεν υπάρχουν οι ανάλογες δηλώσεις και βεβαιώσεις να συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα οι δαπάνες δεν είναι νόμιμες.
Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να είναι νόμιμη η επιχορήγηση καθορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 41 παρ. 3 εδ. α΄ του ν. 4129/2013. Μη νόμιμες δαπάνες.

Επίσης το ελεγκτικό συνέδριο με την Πράξη 98/2016 του 7ου κλιμακίου έκρινε ότι είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, μεταξύ άλλων, τοπικών παραρτημάτων οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, από τις ίδιες διατάξεις, άλλα και από το εννοιολογικό περιεχόμενο των τοπικών παραρτημάτων οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, συνάγεται ότι, για την επιχορήγηση των παραρτημάτων αυτών, δεν απαιτείται η κατοχή έδρας εντός των διοικητικών ορίων του παρέχοντος την επιχορήγηση Δήμου. Έτσι τα επιχορηγούμενα Συστήματα Προσκόπων εμπίπτουν στην έννοια του τοπικού παραρτήματος οργάνωσης πανελλήνιας δράσης της περ. ii του άρθρου 202 ΚΔΚ, τα οποία δεν απαιτείται να αποτελούν αυτοτελή νομικά πρόσωπα με έδρα εντός του παρέχοντος την επιχορήγηση Δήμου, ούτε απαιτείται να εξυπηρετεί τους σκοπούς της περ. iii του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.

myota.gr

 

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter