«Σκούπα» στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ΟΤΑ

87bf2453178670fc810f627257449495

«Εντολή» καταγραφής – Ο ρόλος του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου

Το Δημόσιο «σκουπίζει» τα τραπεζικά διαθέσιμα δήμων και περιφερειών της χώρας. Χαρτογραφεί όλα τα οικονομικά στοιχεία των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε έχουν μεταφέρει τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) είτε όχι. Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην πλήρη καταγραφή των τραπεζικών λογαριασμών παντός είδους που έχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού καθώς και τα Νομικά τους Πρόσωπα.
Ήδη με εντολή του υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη καλούνται όλοι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά έως τις 16 Δεκεμβρίου τους πίνακες με τα οικονομικά τους στοιχεία. Θα καταγραφούν λογαριασμοί σε εμπορικές τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και λογαριασμός πάγιας προκαταβολής, τα στοιχεία ειδικών λογαριασμών με νομική υπόσταση και το λογιστικό σύστημα του φορέα.
Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου
Τα οικονομικά στοιχεία ζητούνται με βάση τις νομοθετικές προβλέψεις για τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου (κεντρικός λογαριασμός του Δημοσίου) όπου συγκεντρώνονται όλοι οι λογαριασμοί της κεντρικής διοίκησης. Μέσω αυτού ο υπουργός Οικονομικών παρακολουθεί και προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές από και προς αυτόν, προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων και τις ανάγκες δανεισμού, και διαχειρίζεται τα διαθέσιμα προς τοποθέτηση πλεονάσματα.
Ήδη σε αυτόν το λογαριασμό έχει συγκεντρωθεί ποσό άνω των 12 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 2%, εκ των οποίων το Δημόσιο χρησιμοποιεί 8-9 δισ. ευρώ. Τα χρήματα επιστρέφονται στους φορείς, αν τα ζητήσουν, αλλά η εκταμίευση γίνεται τρεις ημέρες μετά την αίτηση. Είναι το «μαξιλάρι» του Δημοσίου ώστε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να μπορεί να ρυθμίζει ευέλικτα τον τρόπο και το ποσό του δανεισμού του κράτους.
Κάποιοι δήμοι δεν έχουν δεχθεί να συμμετάσχουν στον ενιαίο λογαριασμό και σύμφωνα με εκτιμήσεις το υπουργείο Οικονομικών σε συνεννόηση με το υπουργείο Εσωτερικών ασκούν σαφή πίεση για να το κάνουν προβάλλοντας ότι άλλοι φορείς «κερδίζουν» και το ποσό διαθεσίμων τους αβγαταίνει.
Διαβάστε το έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών
Το έγγραφο (αριθμ. πρωτ.: 39953/12.12.2016) το οποίο υπογράφει ο κ. Σκουρλέτης εστάλη με την ένδειξη «Εξαιρετικά Επείγον-Προθεσμία» σε δήμους και Περιφέρειες με την παράκληση να ενημερώσουν για την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων και τα νομικά τους πρόσωπα που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης απεστάλη στις αποκεντρωμένες διοικήσεις με αποδέκτες τους συνδέσμους χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Η υποβολή των στοιχείων ζητείται από τους ΟΤΑ με βάση το άρθρο 69Α του ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 24 του άρθρου 10 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’) περί τραπεζικών λογαριασμών και διαχείρισης διαθεσίμων Γενικής Κυβέρνησης. Στο έγγραφο περιλαμβάνονται τέσσερις πίνακες για τους δήμους, τις περιφέρειες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) ώστε να καταγράψουν όλα τα οικονομικά τους στοιχεία.
Οι φορείς θα αναφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμιακούς, συναλλαγματικούς, επενδυτικούς ή άλλου τύπου (π.χ. ειδικός λογαριασμός χωρίς νομική υπόσταση – άνευ ΑΦΜ). Επίσης, οι φορείς θα διευκρινίσουν το είδος του, δηλαδή λογαριασμός διαχείρισης διαθεσίμων, ταμειακής διαχείρισης ή αν αφορά Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ, ΕΣΠΑ), δωρεά ή κληροδότημα.
Στον πίνακα συμπληρώνεται η ονομασία και το ΑΦΜ του φορέα. Οι πίνακες, στους οποίους θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η ονομασία και το ΑΦΜ του φορέα, θα αποσταλούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail στις διευθύνσεις του τμήματος παρακολούθησης και επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων του υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
Η μεταφορά του 2015
Θυμίζουμε ότι τον Απρίλιο 2015 και ενώ η διαπραγμάτευση με τους δανειστές ήταν ανοιχτή αλλά σε ασφυκτικό οικονομικά περιβάλλον για τη χώρα, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων -όσων δεν επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν το επόμενο 15ήμερο- των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των οργανισμών ΟΤΑ στην ΤτΕ, με επίκληση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Τότε είχε προκληθεί σάλος.
Αργότερα, τον Μάιο, παρά την απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) να μη συμμετέχουν στη μεταφορά διαθεσίμων τους, αρκετοί δήμοι άνοιξαν λογαριασμούς στο πλαίσιο της ΤτΕ, ενώ η Περιφέρεια Αττικής πρωτοστάτησε στην οικονομική στήριξη που ζήτησε η κυβέρνηση.
http://www.tovima.gr

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter