Θέση της ΕΝΕΒΑΠ για Da Vinci: Η άρση της άδειας λειτουργίας θα έχει καταστροφικές συνέπειες

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΒΑΠ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ “DA VINCI”

vtsagkaris - davinci 25117

Σήμερα Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΕΒΑΠ πλειοψηφικά ψήφισε υπέρ της μη κατάργησης της Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Αγίου Ιωάννου 23 που έχει δοθεί στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» εντός του κτήματος Σιστοβάρη. Στην  ανακεφαλαίωση – τελικά συμπεράσματα της γνωμοδότησης του δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Μπάκα, που είχε ανατεθεί από το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 207/2015 Δημοτικού Συμβουλίου, καταλήγει σε δύο συμπεράσματα.

  • Αρχικά αναφέρει ότι «…δεν υφίσταται κίνδυνος απώλειας του κληροδοτούμενου ακινήτου μετά το 2025 από την κυριότητα του Δήμου Αγίας Παρασκευής». Επίσης «..ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» προτίθεται να δεσμευτεί και με συμβολαιογραφικό έγγραφο ότι θα παραδοθεί το ακίνητο στο Δήμο Αγίας Παρασκευής το έτος 2025…», όπως αναφέρει στο υπόμνημα της η πληρεξούσια δικηγόρος της εταιρείας Πανωραία Χ. Αρώνη.
  • Στο δεύτερο τμήμα που είναι η ουσία της αυριανής συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Μπάκας γνωμοδοτεί ότι «…συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις που επιτρέπουν την ανάκληση της εν λόγω άδειας, αλλά η λήψη της σχετικής απόφασης εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Δήμου…». Αναλυτικά αναφέρει ότι «… αν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος και άλλοι (πχ προστασία θέσεων εργασίας, το οικονομικά επωφελές των οικοδομικών εργασιών για τον Δήμο και ενδεχόμενα ανταλλάγματα του Δήμου) μπορεί να δικαιολογηθεί η κατά διακριτική ευχέρεια λήψη απόφασης περί μη ανάκλησης…».

Βάσει των προαναφερθέντων αναλύσεων η ανάκληση ή μη της άδειας του εν λόγω καταστήματος είναι μια πολιτική απόφαση. Η ΕΝΕΒΑΠ θεωρεί ότι με το κλείσιμο της συγκεκριμένης επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εφόσον δε μπορεί να περιέλθει στα χέρια του Δήμου πριν το 2025, θα δημιουργηθεί ακόμη ένας εγκαταλελειμμένος, βρώμικος και ερειπωμένος χώρος στο κεντρικότερο σημείο της αγοράς της Αγίας Παρασκευής. Τα οφέλη που προκύπτουν για το Δήμο (διατήρηση θέσεων εργασίας, πληρωμή Δημοτικών Τελών, διατήρηση καλής κατάστασης του ακινήτου μέχρι το 2025) είναι περισσότερα από αυτά που προκύπτουν από την τήρηση της νομιμότητας και την άρση της άδειας λειτουργίας.

Η αγορά της Αγίας Παρασκευής και ιδίως ο κεντρικός της εμπορικός δρόμος (Αγίου Ιωάννου), πληρώνουν διαχρονικά αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και έχει οδηγηθεί στην απαξίωση της. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο χρησιμοποίησης του εν λόγω χώρου η άρση της άδειας λειτουργίας μπορεί να έχει μόνο καταστροφικές συνέπειες στην πολύπαθη αγορά της Αγίας Παρασκευής.

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter