8 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στις Κοινωνικές Δομές από το Δήμο Αγ. Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πρόκειται να προσλάβει  οκτώ  (8) άτομα με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα ενός (1) χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής».
Οι προσλήψεις αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:
  • ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών:  3
  • ΠΕ Φαρμακοποιών:  1
  • ΔΕ Μαγείρων:  1
  • ΥΕ Βοηθών Μαγείρων:  1
  • ΥΕ Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων:  1
  • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων:   1
Υποβολή αιτήσεων  από την Τρίτη 21/3/2017 έως και την Πέμπτη 30/3/2017.
Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: