Με εισόδημα έως 18.000,00€ στό πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου

pame-kataskinosi-2012

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων για περίπου 130 παιδιά ηλικίας 6 – 15 χρονών κατοίκων του Δήμου που το Ταμείο τους δεν παρέχει πρόγραμμα κατασκήνωσης.  Προβλέπονται 7 περίοδοι φιλοξενίας 11 (έντεκα) ημερών η κάθε μία.

Η οικονομική συμμετοχή για  κάθε παιδί  έχει, με εισοδηματικά κριτήρια, ως εξής:

–        Οικογένειες με εισόδημα έως 18.000,00€ ανεξαρτήτως παιδιών έχουν μηδενική συμμετοχή.

–        Οικογένειες με εισόδημα έως 24.000,00€ έχουν συμμετοχή 75€ για το πρώτο παιδί, 55€ για το δεύτερο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα.

–        Οικογένειες με εισόδημα έως 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 125€ για το πρώτο παιδί, 75€ για το δεύτερο, 55€ για το τρίτο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα.

–        Οικογένειες με εισόδημα άνω των 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 190€ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 120€ για καθένα από τα επόμενα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Έντυπη αίτηση.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2015 (ή 2016 αν υπάρχει).
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα των γονιών ή βεβαίωση φοίτησης του παιδιού σε Σχολείο της Αγίας Παρασκευής.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι το ασφαλιστικό ταμείο του δεν εφαρμόζει πρόγραμμα κατασκηνώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των παρακάτω κατασκηνώσεων:

  1. 1.TheRanch στο Σοφικό Κορινθίας (τηλ: 210 4100121)

Α’ Περίοδος: 29/06/2017 έως 10/07/2017 (έως 20 παιδιά)

Β’ Περίοδος: 23/07/2017 έως 03/08/2017 (έως 30 παιδιά)

Γ’ Περίοδος: 04/08/2017 έως 15/08/2017 (έως 30 παιδιά)

Δ’ Περίοδος: 15/08/2017 έως 26/08/2017 (έως 25 παιδιά)

  1. 2.Kinderland στον Κάλαμο Αττικής (τηλ: 210 3618850)

A΄ Περίοδος: 17/06/2017 έως 27/06/2017 (έως 20 παιδιά)

B’ Περίοδος: 28/06/2017 έως 08/07/2017 (έως 20 παιδιά)

Γ’ Περίοδος: 09/07/2017 έως 19/07/2017 (έως 5 παιδιά)

Δ’ Περίοδος: 23/07/2017 έως 02/08/2017 (έως 20 παιδιά)

Ε’ Περίοδος: 28/07/2017 έως 07/08/2017 (έως 10 παιδιά)

ΣΤ’Περίοδος: 06/08/2017 έως 16/08/2017 (έως 20 παιδιά)

Η’ Περίοδος: 11/08/2017 έως 21/08/2017 (έως 20 παιδιά)

  1. 3.Ξέγνοιαστο Μελίσσι στο Σούνιο Αττικής (τηλ: 22940 60451)  

Α’ Περίοδος: 28/06/2017 έως 09/07/2016 (έως 10 παιδιά)

Β’ Περίοδος: 21/07/2017 έως 01/08/2017 (έως 10 παιδιά)

Γ’ Περίοδος: 02/08/2017 έως 13/08/2017 (έως 10 παιδιά)

Δ’ Περίοδος: 13/08/2017 έως 24/08/2017 (έως 10 παιδιά)

Οι αιτήσεις θα ελέγχονται στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (2ος όροφος) και θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ισόγειο) από 08/06/2017 – 14/06/2017 και ώρες 07:30 – 14:00. Στην επιλογή των παιδιών θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου.

Σημειώνεται ότι κάθε παιδί θα συμμετέχει σε μία μόνο κατασκήνωση και για μία κατασκηνωτική περίοδο.

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ