Λύονται οι συμβάσεις στους Δήμους

somateiednsa

Λύονται τελικά όλες οι συμβάσεις των εργαζομένων στους δήμους και στα Νομικά τους πρόσωπα αφού η εγκύκλιος που έστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνέχεια του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (Α΄/94 ΦΕΚ) αποδέχεται τα υπ’αριθμ.14/30-06-2016 και 9/10-05-2016 Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ετσι τώρα όλες οι συμβάσεις βρίσκονται στον αέρα και είναι και επισήμως παράνομες.

Τώρα οι δήμοι καλούνται με έκτακτα Δημοτικά Συμβούλια να ορίσουν θέσεις για το νέο οργανισμό τους και επικαλούμενοι λόγους υγείας και δημόσιου συμφέροντος να ζητήσουνε την έγκριση νέων επειγουσών συμβάσεων για την καθαριότητα.

Ετσι ο δήμος Αθηναίων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Tο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών είναι υποχρεωμένο να προβεί στην τροποποίηση των αποφάσεων που αφορούν τις αυτοδίκαιες παρατάσεις του προσωπικού καθαριότητας, συνολικώς 83 ατόμων, των οποίων οι συμβάσεις αυτοδικαίως λύνονται σήμερα.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σε συνέχεια του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (Α΄/94 ΦΕΚ) που αποδέχεται τα υπ’αριθμ.14/30-06-2016 και 9/10-05-2016 Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών είναι υποχρεωμένο να λύσει τις εν λόγω συμβάσεις, καθώς κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νομοθετικές παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, είναι παράνομες και αντισυνταγματικές ως αντίθετες με το άρθρο 103 του Συντάγματος και την Κοινοτική οδηγία υπ’αιθ.1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.6.1999, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το πδ 164/2004.

Στο ίδιο μήκος κύματος ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας

Μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (7/6/2017 – ημερομηνία δημοσίευσης των πρακτικών) σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νομοθετικές παρατάσεις με τους ν.4429/2016 και ν.4456/2017 των συμβάσεων εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας είναι αντισυνταγματικές και δεν είναι επιτρεπτή η συνέχιση απασχόλησης των εργαζομένων που απασχολούνται βάσει των άκυρων συμβάσεων εργασίας, ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας και το ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠ δεν προχώρησαν σε καμία ενέργεια αναμένοντας τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
Αυτές οριστικοποιήθηκαν με την ψήφιση της τροπολογίας και εμπεριέχονται στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2017.
Επειδή ο Δήμος δεν μπορεί να ζητήσει επιπλέον μόνιμο προσωπικό αφού οι πρόσθετες ανάγκες στην καθαριότητα είναι εποχιακές λόγω των γεωγραφικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών του (παραθεριστικές κατοικίες, επισκέπτες στις παραλιακές περιοχές)
Επειδή ο Δήμος θα αδυνατούσε να πληρώσει μετά την 1η Ιουλίου 2017 τους συμβασιούχους εργαζόμενους διότι για κάθε μέρα μετά τις 30/6/2017 δεν θα εγκρίνει κανείς την πληρωμή τους, ενώ ταυτόχρονα δεν καλύπτονται για οτιδήποτε συμβεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Επειδή η σημερινή διοίκηση έχει μάθει να κοιτά στα μάτια τους εργαζόμενους και να μην εκμεταλλεύεται την ανάγκη τους για εργασία όπως έκαναν προηγούμενες διοικήσεις στο Δήμος μας.
Έπραξε αυτό που ο νόμος και οι οικονομικές δυνατότητές του επιτάσσουν: προχώρησε στην διαπίστωση της αυτοδίκαιης λύσης των συμβάσεων 35 εργαζομένων στον τομέα Καθαριότητας του Δήμου (παρατάσεις 8μήνων) και 3 εργαζομένων του ΔΟΚΑΠ (παρατάσεις 2μήνων).

Κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να μας «καταγγείλουν». Είναι αυτοί που δεν συμφώνησαν ποτέ στις προσλήψεις αυτών που σήμερα «υπερασπίζονται». Είναι αυτοί που με τις πράξεις τους οδηγούν όλο και περισσότερους συμπολίτες μας να βλέπουν την είσοδο των ιδιωτών ως λύση.
Η δική μας διοίκηση δηλώνει ότι αρνείται κατηγορηματικά την είσοδο των ιδιωτών στην υπηρεσία καθαριότητας. Στηριζόμενοι στο δικό μας προσωπικό και με την ενίσχυση εργαζόμενων 8μηνης διάρκειας (όπως οι ανάγκες επιβάλλουν) μέσα από τις διαφανείς και σύννομες διαδικασίες του ΑΣΕΠ θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να δίνουμε καθημερινά τον αγώνα για καθαριότητα στο Δήμο μας.