Εμπεριστατωμένη πρόταση από Γκιζιώτη,Πετσατώδη,Σιδέρη για την αγορά της βίλας “ΙΟΛΑ” video

Εικόνα1

Εκεί που πήγε η Δημοτική αρχή να χάσει το παιχνίδι για την αγορά της βίλας «ΙΟΛΑ»

Με μια πρόταση εμπεριστατωμένη και νομικά δεμένη  από Γκιζιώτη,Πετσατώδη,Σιδέρη έκανε πίσω η Δημοτική αρχή, γιατί το θέμα δεν θα πέρνούσε  για την αγορά της βίλας  «ΙΟΛΑ»

.Τα παραλειπόμενα αύριο

..