Βίλα Ιόλα: Η μεγάλη ευκαιρία για την επαναδιαπίστευση του [πολιτικού] πολιτισμού της Αγίας Παρασκευής

Εικόνα1

Το θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Ιουλίου 2017 περί της απευθείας αγοράς της Βίλας Ιόλα, ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που έχουν συζητηθεί διαχρονικά. Στην τοποθέτησή μου κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περιέγραψα, κατά το δυνατόν, τη στρατηγική ανάλυση πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και απειλών που συνέπτυξα, προκειμένου να καταλήξω και να υπογραμμίσω την ανάγκη διαμόρφωσης ενός συγκεκριμένου πλάνου βιωσιμότητας της επένδυσης.

Στο πλαίσιο αυτό, καταθέσαμε από κοινού με την Αντιδήμαρχο κα Ε. Πετσατώδη την πρότασή μας ως προς τον κοινωφελή χαρακτήρα του ακινήτου, τον τρόπο καταβολής του τιμήματος και την άμεση σύσταση επιτροπής με σαφή σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης του ακινήτου, την κατάρτιση βασικού σχεδίου βιωσιμότητας και τον συντονισμό ενεργειών για την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης. Η πρόταση αυτή, η οποία κινήθηκε σε θετική κατεύθυνση ως προς την ευρύτερη ιδέα αξιοποίησης του ακινήτου, υιοθετήθηκε στο σύνολό της από τον Δήμαρχο και υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί, ότι ο ρόλος της σημερινής Δημοτικής αρχής δεν ολοκληρώθηκε με την απόφαση αγοράς του ακινήτου. Η Βίλα Ιόλα πρέπει να αποτελέσει την εμβληματική συνιστώσα της στρατηγικής για την πολιτιστική αναβάθμιση του Δήμου μας. Είναι αδήριτη ανάγκη, μετά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η στρατηγική αυτή να βασιστεί σε συγκεκριμένο πλάνο, να αποκτήσει βιωσιμότητα, να έχει σκοπό την πνευματική ανάπτυξη της Αγίας Παρασκευής, να αντιπαρατίθεται στο άχρηστο φαίνεσθαι και να στοχεύει στην έννοια της πολιτιστικής επένδυσης.

Στην παρούσα φάση, δεν θα ήθελα να κάνω αξιολογική ανάλυση των όσων ακολούθησαν του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, μέσα από την όλη διαδικασία και κυρίως αυτών που προηγήθηκαν, αναδεικνύεται η ανεπιτυχής σύνθεση απόψεων και αποκαλύπτονται συμπεριφορές μη ενδεδειγμένες. Είναι λάθος να προσαρμόζουμε την πραγματικότητα στις αντοχές μας. Η Δημοτική αρχή υποχρεούται να εντοπίσει τις ελλείψεις της και να βελτιωθεί ως προς τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε οι εντολοδόχοι και ότι οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής είναι οι εντολείς μας. Ο καθένας μας πρέπει να αναζητήσει με συναίσθηση ευθύνης τον ρόλο του στα δημόσια πράγματα, με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση και την εξέλιξη της πόλης μας. Έναν ρόλο, που θα παραμένει προσηλωμένος στον σεβασμό, στην εμπιστοσύνη και στην αξιοπρέπεια.

Ίσως η συζήτηση για τη Βίλα Ιόλα να αποτελέσει το έναυσμα για την επαναδιαπίστευση, όχι μόνο της πολιτιστικής αναβάθμισης της Αγίας Παρασκευής, αλλά και του πολιτικού πολιτισμού της.

Ιωάννης Σιδέρης

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

——
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter