Εκτός λειτουργίας θα τίθενται οι παιδικές χαρές που ο εξοπλισμός τους χρήζει επισκευής

Εκτός λειτουργίας οφείλει να θέσει η Περιφέρεια Αττικής τις παιδικές χαρές που ο εξοπλισμός τους χρήζει επισκευής και αντικατάστασης, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών, αναφέρεται σε ανακοίνωση-ενημέρωση, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων αναψυχής.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι:

Συντήρηση νοείται κάθε εργασία από ειδικευμένο προσωπικό, η οποία έχει σκοπό να διατηρήσει ή να επαναφέρει τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά την εγκατάστασής του.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να βγαίνει εκτός λειτουργίας ο επικίνδυνος για την ασφάλεια των παιδιών, εξοπλισμός έως ότου επισκευαστεί και να αντικαθίσταται, όταν κρίνεται αδύνατη η επισκευή του.

Εάν αφαιρεθεί το φθαρμένο τμήμα του, θα πρέπει τα παραμένοντα τμήματα να εξακολουθούν να είναι λειτουργικά και ασφαλή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων, διαφορετικά θα τεθεί εκτός λειτουργίας το σύνολο του εξοπλισμού.

Εξάλλου, η Περιφέρεια ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της, ορίζεται ότι το Τμήμα Πεδίου Άρεως, που έχει υπό την ευθύνη του συγκεκριμένου χώρους πρασίνου στην Αθήνα, έχει αρμοδιότητες για:

– Την εκτέλεση έργων και εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης του πρασίνου του Άλσους.
– Τη φύλαξη, καθαριότητα, φυτοπροστασία και μέριμνα για την ασφάλεια των επισκεπτών,
– Την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων, Η/Μ και εγκαταστάσεων φωτισμού καθώς και αυτόματου δικτύου ποτίσματος καθώς και υδραυλικών εγκαταστάσεων (αντλίες κ.λπ.), σιντριβανιών και υδάτινων διαδρομών.
– Τη λειτουργία της αποθήκης υλικών και εξοπλισμού του Άλσους.
– Τη συντήρηση παιδικών χαρών.
– Τη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών χώρων.
– Την οργάνωση του συστήματος πυρασφάλειας του Άλσους, καθώς και την
– Την οργάνωση και λειτουργία των μικρών ζωολογικών κήπων.