Μηνιαίο newsletter από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Στο παρόν email θα βρείτε το newsletter της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) για το μήνα Δεκέμβριο.
Σε κάθε μηνιαίο τεύχος του newsletter, θα μπορείτε να βρείτε νέα που αφορούν την ΕΥΔΕΠ, μικρές παρουσιάσεις έργων – πράξεων που έχουν ενταχθεί και ήδη υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με φωτογραφίες, συνεντεύξεις αλλά και πληροφορίες για δράσεις που προγραμματίζονται.

.
ΕΥΔΕΠ Newsletter Δεκέμβριος 2017

Με εκτίμηση
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής​

Γραφείο Τύπου ΠΕΠ Αττικής
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 11741, Αθήνα
Τηλ.: 213 150 1500
Φαξ: 213 150 1501
Web: pepattikis.gr