Δημόσιο: Ξεκινά η ηλεκτρονική αξιολόγηση – Τι αλλάζει “Τροπολογία”

Κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ Τροπολογία του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Ηλεκτρονική Αξιολόγηση στο Δημόσιο.Στα κυριότερα σημεία αυτής, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

 • Αρμόδια για την τήρηση της διαδικασίας είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού.
 • Τα έντυπα έκθεσης αξιολόγησης συμπληρώνονται με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή χωρίς να απαιτείται η διάθεσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο.
 • Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού στον υπάλληλο.
 • Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητεί από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του.
 • Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το περιεχόμενο των εντύπων έκθεσης αξιολόγησης.
 • Η αξιολόγηση από τους υφισταμένους πραγματοποιείται βάσει ανωνύμου ερωτηματολογίου το οποίο καταρτίζεται από την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού.
 • Πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο α’ αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσουν τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του.
 • Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις – αντιρρήσεις εντός δύο ημερών από την πραγματοποίηση της συνέντευξης.

Η τοποθέτηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της τροπολογίας για την Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

«Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Η παρούσα τροπολογία αφορά στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία πλέον θα διεξάγεται ηλεκτρονικά.

Όπως είχαμε ανακοινώσει αλλά και ενημερώσει σχετικά τις υπηρεσίες του Δημοσίου με εγκύκλιο, η αξιολόγηση στο Δημόσιο θα γίνεται αξιοκρατικά, με διαφάνεια, χωρίς τιμωρητική διάθεση και ποσοστώσεις.

Και, πλέον, θα διεξάγεται ηλεκτρονικά.

Είναι αδιανόητο στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε το Δημόσιο να κινείται με αναχρονιστικές πρακτικές του περασμένου αιώνα (με έγχαρτες φόρμες αξιολόγησης και πολλαπλά πρωτόκολλα που αυξάνουν τα διοικητικά βάρη των υπηρεσιών).

Η ψηφιακή εποχή είναι εδώ και δεν μπορούμε παρά να αξιοποιούμε τα εργαλεία που μας προσφέρει τόσο προς τα έξω –στις σχέσεις δηλαδή του πολίτη με το κράτος– αλλά και προς τα έσω,

 • ώστε δηλαδή να εκσυγχρονίζουμε τη διοικητική πρακτική,
 • εξοικονομώντας όχι μόνο εργατοώρες,
 • αλλά και εξαλείφοντας τη βαριά γραφειοκρατία, την οποία όλοι κατά καιρούς, έχουμε συναντήσει στο Δημόσιο.

Ήδη με μηδαμινό σχεδόν κόστος η ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου καθίσταται μια πραγματικότητα και σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία.

Με την παρούσα τροπολογία θεσμοθετείται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης θα διεξάγεται ηλεκτρονικά και επέρχονται οι αναγκαίες επικαιροποιήσεις στον νόμο για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Η νέα διαδικασία θα αφορά το σύνολο των υπόχρεων σε αξιολόγηση του ν. 4369/2016 –αξιολογητές και αξιολογούμενους– δηλαδή περί τις 230.000 υπαλλήλους.

Η ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής αξιολόγησης θα δίνει στις Διευθύνσεις Προσωπικού αλλά και στον κάθε ένα υπάλληλο ξεχωριστά δικαίωμα πρόσβασης ως πιστοποιημένο χρήστη, ώστε να μπορεί να συμπληρώνει ο κάθε υπάλληλος τόσο τη φόρμα αξιολογουμένου όσο και τη φόρμα αξιολογητή Α’ ή αξιολογητή Β’ αντιστοίχως.

Αυτόματα θα υποβάλλει τις εκθέσεις αυτό-αξιολόγησης ή αξιολόγησης στο σύστημα, το οποίο θα τις προωθεί στον επόμενο κρίκο της αλυσίδας, ενημερώνοντάς τον σχετικά.

Η διαδικασία όχι μόνο εκσυγχρονίζεται αλλά και αυτοματοποιείται ώστε να καταστεί αδιάβλητη.

Ταυτόχρονα, η εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα συνιστά ένα υποδειγματικό μοντέλο σχεδιασμού και διαλειτουργικότητας, αφού εντάσσεται και αξιοποιεί την «Απογραφή» (το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου).

Όχι μόνο δηλαδή τα συστήματα του Δημοσίου συνομιλούν, αλλά μάλιστα προχωράμε στην λειτουργική διασύνδεση των συστημάτων διαχείρισης του προσωπικού του Δημοσίου.

Και όλα αυτά θυμίζω με μηδαμινό σχεδόν κόστος, γιατί η μεταρρύθμιση δεν έγκειται στα παχυλά κονδύλια, αλλά στη βούληση διασύνδεσης των συστημάτων και αξιοποίησης του προσωπικού του Δημοσίου, έγκειται δηλαδή στη βούληση για μεταρρύθμιση.

 

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση συνιστά καινοτόμα δράση, εχέγγυο της διαφάνειας και συμβάλλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της διοικητικής δράσης.

Κατ’ εφαρμογή του νέου συστήματος θα δοθούν περαιτέρω διευκρινιστικές οδηγίες με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες, ενώ ήδη σήμερα δημοσιεύθηκε προπαρασκευαστική εγκύκλιος προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού ώστε να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική βάση της αξιολόγησης.

Περαιτέρω, κι αφού δοκιμαστεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα αξιοποιηθεί και για την αξιολόγηση του έτους 2017 και θα διευκρινιστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υπάλληλοι θα μπορούν να μπαίνουν στο ηλεκτρονικό σύστημα για να συμπληρώνουν τις φόρμες αξιολόγησής τους.

Με χαρά μας λοιπόν σήμερα θεσμοθετούμε ένα καινοτόμο και υποδειγματικό εργαλείο στη διάθεση των δημοσίων υπαλλήλων: την Ηλεκτρονική Αξιολόγηση.»

 www.epoli.gr
Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ | Προβολή/κατέβασμα