23η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

 

Πέμπτη, 12-7-2018 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γαλατσίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ (ΑΠΟ ΕΒΡΟΥ ΕΩΣ ΑΥΧΕΝΑ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καισαριανής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις προς αποκατάσταση ασφάλειας αγωνιστικού χώρου σταδίου ‘Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ’» συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

 1. Ανάκληση της με αριθμό 60/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και εκ νέου έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αίγινας, Αχαρνών, Διονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, Μεγαρέων, Παιανίας, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαλαμίνας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Ωρωπού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 28.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Γάκης)

 1. Λήψη απόφασης για την απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους δικαιοδοσίας της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων «Παλαιός λιμένας Σπετσών (Μπάλτιζα)».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα Σκυροδέματος Ιδιοκτησίας Κ. Γεννίτσαρη στην Αίγινα».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων, διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) καθώς και αποθήκευσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.), στη θέση “Κουτάλα – Βαρκαρέζα” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αναβάθμιση –εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής της εταιρείας «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στην θέση «ΚΥΘΗΡΑ» του Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του κέντρου εκπομπής της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», στη θέση «ΛΑΥΡΙΟ», του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για σταθμό βάσης δορυφορικής επικοινωνίας της  εταιρίας ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. (HELLAS SAT Α.Ε.) επί εδάφους στη θέση «Νησίζα Καρελλά», στο Δήμο Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής (κωδικός και ονομασία εξεταζόμενου σταθμού: (KOROPI – HS001).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)