Ανακοίνωση της Περιφέρειας Β/Τ: από τις 3-9-2018 δύο Υπηρεσίες θα λειτουργούν στο Μαρούσι

Το νέο κτίριο της Περιφέρειας Β/Τ

Μετά το χθεσινό μας άρθρο σχετικά με την μετεγκατάσταση της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα από τα γραφεία στην Αγία Παρασκευή σε νέο κτίριο στο Δήμο Αμαρουσίου, λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Σε νέα διεύθυνση θα λειτουργούν από τις 03/09/2018 οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΠΕΒΤΑ)

από τη Δευτέρα 03/09/2018

θα λειτουργούν και θα εξυπηρετούν τους πολίτες

στη Λεωφόρο Κηφισίας 18, στο Μαρούσι

(άνοδο προς Κηφισιά πριν τη γέφυρα Παραδείσου δεξιά)

είσοδος από την οδό Γκύζη 3, στον Α΄όροφο και στο Ισόγειο αντίστοιχα

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας