Εργαστήριο Κατασκευών (MakerSpace) εγκαινίασε το Αμερικάνικο Κολέγιο

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, εγκαινιάστηκε το Εργαστήριο Κατασκευών (MakerSpace), ένας πολυχώρος με εργαλεία, ασφαλείς σταθμούς εργασίας και αντίστοιχα υλικά. Στο εργαστήριο, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν, ατομικά και ομαδικά, να δημιουργήσουν και να πειραματιστούν στην πράξη. Το Εργαστήριο Κατασκευών διαθέτει 16 αυτόνομους σταθμούς εργασίας, όπου οι μαθητές μας, με τη χρήση βασικών εργαλείων, θα υλοποιήσουν τις ιδέες τους, αφού πρώτα γνωρίσουν το Εργαστήριο και τον εξοπλισμό του και εξοικειωθούν με τα Πρωτόκολλα Ασφαλείας. Εκτός από τη σχετική επιμόρφωση, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνο με στενή και αυστηρή επίβλεψη από τους υπεύθυνους καθηγητές.

Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου θα γνωρίσουν το νέο χώρο και θα εστιάσουν σε μια απλή κατασκευή. Οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου θα εργαστούν ομαδικά, με στόχο τη παραγωγή ενός αντικειμένου που θα έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι. Το Εργαστήριο θα διαθέτει, επίσης, ανεξάρτητο χώρο εξοπλισμένο με υπολογιστές και 3D εκτυπωτές, προκειμένου ο σχεδιασμός να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας κατασκευής. Ειδικά οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου θα χρησιμοποιήσουν περισσότερο αυτόν το χώρο, καθώς εκεί θα δημιουργήσουν το πρώτο τους μοντέλο, μια 3D αναπαράσταση του δωματίου τους. Οι μαθητές του Λυκείου, θα χρησιμοποιούν το Εργαστήριο, κυρίως, για τις ανάγκες των Απογευματινών Ομίλων.

Το Εργαστήριο Κατασκευών θα προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να διδαχθούν βιωματικά, μέσω της υλοποίησης και της προβολής του έργου τους. Στόχος του Εργαστηρίου είναι η διερευνητική μάθηση και η πρακτική εμπειρία, πέρα από την τυπική διδασκαλία στην αίθουσα. Το Εργαστήριο Κατασκευών του Pierce θα προσφέρει στους μαθητές μας άλλη μια ευκαιρία να ανακαλύψουν νέα ταλέντα τους, να υλοποιήσουν καινοτόμες ιδέες και να αποκτήσουν μοναδικά εφόδια.