Αρχική ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΣΟΣ ΜΠΟΜΠΟΝΗΣ ΨΗΦΙΖΩ – ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΩ – ΠΑΡΩΝ – ΛΕΥΚΟ – ΑΠΟΧΗ. Του Τάσου Μπομπόνη

ΨΗΦΙΖΩ – ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΩ – ΠΑΡΩΝ – ΛΕΥΚΟ – ΑΠΟΧΗ. Του Τάσου Μπομπόνη

Μετά το θέμα που προέκυψε με την μη ψήφιση της πρότασης για τα δημοτικά τέλη της εισήγησης της δημοτικής αρχής, και την φιλολογία που προέκυψε μετά από αυτήν, κρίνω σκόπιμο να διευκρινιστούν ορισμένες έννοιες.

Στον Κλεισθένη Ν4455/18 στο άρθρο Άρθρο 74 «Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου -Αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010» παράγραφος 10 αναφέρεται :

10. Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας.Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόμα και αν αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία,αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.”

Άρα λοιπόν η άρνηση ψήφου ή το λευκό (λογίζονται ως παρόν δηλαδή για το σχηματισμό απαρτίας) ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ αρνητικές ψήφοι. Αρνητική ψήφος είναι το ΟΧΙ.

Και ποια η διαφορά θα ρωτήσετε. Είναι σημαντική.

Το παρών (δηλαδή ψηφίζω λευκό ή αρνούμαι να ψηφίσω) υποδηλώνει ότι δεν απορρίπτω το σύνολο του προς ψήφιση θέματος, άλλα θεωρώ ότι χρειάζεται βελτίωση για να το ψηφίσω.

Δυστυχώς αυτό που έχει επικρατήσει στην κοινωνία είναι να ερμηνεύεται το καταψηφίζω με το ΟΧΙ, δηλαδή την πλήρη απόρριψη του θέματος. Αυτό χρησιμοποιείται επικοινωνιακά, δυστυχώς για να εννοηθεί ότι οι Δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν παρών, ότι δεν συναινούν στα θετικά της εισήγησης, πράγμα που συνιστά παραπληροφόρηση για δημιουργία εντυπώσεων.

(Σύμφωνα με το λεξικό Τριανταφυλλίδη  καταψηφίζω: δίνω αρνητική ψήφο σε κπ. ή σε κτ. ή δεν του δίνω την ψήφο μου.)

 

Μπομπόνης Τάσος

Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.